Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu dương


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG TOÀN 95

Mã số thuế: 2802578173
Người đại diện: Dương Đình Toàn
Thôn 9, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTMTH VĂN HIẾU NVH

Mã số thuế: 2802578180
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiếu
Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÊ XUÂN TÂM LXT

Mã số thuế: 2802578254
Người đại diện: Lê Xuân Tâm
Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÂM SẢN HIẾU MAI DƯƠNG

Mã số thuế: 2802579307
Người đại diện: Dương Khắc Hiếu
Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG XUÂN LONG LX

Mã số thuế: 2802579628
Người đại diện: LÊ XUÂN LONG
Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƯỜNG HOA 579

Mã số thuế: 2802579635
Người đại diện: Lê Văn Cường
Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TMTH LÊ HỒNG

Mã số thuế: 2802581560
Người đại diện: Lê Thị Hồng
Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGỌC DINH 62

Mã số thuế: 2802581592
Người đại diện: Dương Ngọc Dinh
Thôn 6, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-FIRE

Mã số thuế: 1001201984-001
Người đại diện: BẠCH VĂN CƯỜNG
Tiểu khu công nghiệp, KCN Thiệu Dương, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÌNH HÀ DƯƠNG

Mã số thuế: 2802894242
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HÀ
Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ TÂM THẤT

Mã số thuế: 2802906201
Người đại diện: LÊ THỊ TÂM
Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ HƯƠNG HƯNG

Mã số thuế: 2802904733
Người đại diện: LÊ THỊ HƯƠNG
Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẢI THIỀU HƯƠNG

Mã số thuế: 2802906191
Người đại diện: THIỀU THỊ HÀ
Thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LINH THIÊN 90

Mã số thuế: 2802892710
Người đại diện: LÊ VĂN LUẬN
Thôn 4, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH DƯƠNG THỊ NĂM

Mã số thuế: 2802578092
Người đại diện: DƯƠNG THỊ NĂM
Thôn 4, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP DƯƠNG NĂM 36

Mã số thuế: 2802581627
Người đại diện: DƯƠNG THỊ NĂM
Thôn 6, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX TM MINH QUÂN

Mã số thuế: 2802923454
Người đại diện: BẠCH VĂN CƯỜNG
thôn 8, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TUẤN TIẾN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802906120
Người đại diện: LÊ VĂN TUẤN
Thôn 4, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHẮC TUẤN HOA

Mã số thuế: 2802907124
Người đại diện: DƯƠNG KHẮC TUẤN
Thôn 4, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HUỆ

Mã số thuế: 2802898945
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HUỆ
Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỊ LÊ KIM

Mã số thuế: 2802900087
Người đại diện: LÊ THỊ KIM
Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIANG LINH

Mã số thuế: 2802904807
Người đại diện: NGUYỄN THỊ GIANG
Thôn 1, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯƠNG LAN TIẾN

Mã số thuế: 2802904821
Người đại diện: DƯƠNG THỊ LAN
Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯƠNG QUANG BÁ

Mã số thuế: 2802899995
Người đại diện: DƯƠNG BÁ QUANG
Thôn 2, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHƯỜNG NGUYỄN

Mã số thuế: 2802896458
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHƯỜNG
Thôn 3, Xã Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam