Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường long anh


CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MỚI SONG PHÚC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2803104377
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TÍNH
Thửa đất số 1256, tờ bản đồ số 10a, Thôn Quan Nội 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DU HỌC VICTOIRE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2803103246
Người đại diện: PHẠM THỊ TÌNH
Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 03, Quan Nội 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG SM

Mã số thuế: 2803103038
Người đại diện: NGUYỄN KIM TUYẾN
Nhà Ông Nguyễn Kim Tuyến, Phố Nhữ Xá 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRÁNG

Mã số thuế: 2803089111
Người đại diện: TRỊNH TRÁNG
Nhà ông Trịnh Tráng, phố Quan Nội 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH LÂM

Mã số thuế: 2803098980
Người đại diện: LÊ THỊ LINH
Số 280 Nguyễn Đình Ngân, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH HÀM RỒNG

Mã số thuế: 2803097465
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TƯ
Nhà ông Nguyễn Văn Tư, Phố 1 , Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM LÊ LY

Mã số thuế: 2803094601
Người đại diện: LÊ THỊ LY
Nhà bà Lê Thị Ly, phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TRỊNH NHUNG

Mã số thuế: 2803094062
Người đại diện: TRỊNH THỊ NHUNG
Nhà bà Trịnh Thị Nhung, phố Quan Nội 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỮU TUÂN MOBI

Mã số thuế: 2803093982
Người đại diện: LÊ HỮU TUÂN
Nhà ông Lê Hữu Tuân, phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM TUẤN ANH MEDIA

Mã số thuế: 2803093887
Người đại diện: LÊ TUẤN ANH
Nhà ông Lê Tuấn Anh, phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HOA LÀI

Mã số thuế: 2803093679
Người đại diện: LÊ THỊ LÀI
Nhà bà Lê Thị Lài, phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM ĐÌNH LONG

Mã số thuế: 2803093661
Người đại diện: LÊ ĐÌNH LONG
Nhà ông Lê Đình Long, phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIM TUÂN TH

Mã số thuế: 2803090269
Người đại diện: LÊ KIM TUÂN
Nhà ông Lê Kim Tuân, phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH NGA

Mã số thuế: 2803089168
Người đại diện: LÊ THỊ NGA
Nhà bà Lê Thị Nga, phố Quan Nội 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÒA HỢP

Mã số thuế: 2803088982
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÒA
Nhà bà Nguyễn Thị Hòa, phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIẾT KHOA

Mã số thuế: 2803089094
Người đại diện: LÊ VIẾT KHOA
Nhà ông Lê Viết Khoa, phố Nhữ Xá 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÀO MAI

Mã số thuế: 2803088816
Người đại diện: TÀO THỊ MAI
Nhà bà Tào Thị Mai, phố Nhữ Xá 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY TUYẾT LÊ

Mã số thuế: 2803088823
Người đại diện: LÊ THỊ TUYẾT
Nhà bà Lê Thị Tuyết, phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ THOA MEDIA

Mã số thuế: 2803088950
Người đại diện: LÊ THỊ THOA
Nhà bà Lê Thị Thoa, phố Quan Nội 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ DINH

Mã số thuế: 2803088894
Người đại diện: LÊ XUÂN DINH
Nhà ông Lê Xuân Dinh, phố Nhữ Xá 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ TRƯỜNG LÊ

Mã số thuế: 2803088862
Người đại diện: ĐỖ VĂN TRƯỜNG
Nhà ông Đỗ Văn Trường, phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC Á ÂU AHZ CHI NHÁNH THANH HOÁ

Mã số thuế: 2803074612-001
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MẾN
Ki ốt số 1, Trường mầm non Thanh Xuân Bắc, khu phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ TUYẾN

Mã số thuế: 2803088615
Người đại diện: LÊ THỊ TUYẾN
Nhà bà Lê Thị Tuyến, phố 4, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CON GIỐNG ĐÌNH BÌNH

Mã số thuế: 2803088573
Người đại diện: LÊ ĐÌNH BÌNH
Nhà ông Lê Đình Bình, phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHẮC TÙNG

Mã số thuế: 2803088566
Người đại diện: TRỊNH KHẮC TÙNG
Nhà ông Trịnh Khắc Tùng, phố Quan Nội 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam