Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường long anh


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGUYỆT HÀ

Mã số thuế: 2802968053
Người đại diện: LÊ THỊ NGUYỆT
Thôn Quan Nội 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HỮU LAI

Mã số thuế: 2802966306
Người đại diện: NGUYỄN HỮU LAI
Thôn Quan Nội 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐT & TM MINH PHÁT

Mã số thuế: 2803030125
Người đại diện: LÊ HỒNG TÚ
Phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHONG VÂN

Mã số thuế: 2802967282
Người đại diện: LÊ THỊ VÂN
Thôn Quan Nội 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT LÊ THANH

Mã số thuế: 2803026337
Người đại diện: LÊ VĂN THANH
Quan Nội 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH THẮNG

Mã số thuế: 2803026312
Người đại diện: TẠ ĐÌNH MINH THẮNG
Phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGUYỆT THỰC

Mã số thuế: 2803026224
Người đại diện: LÊ THỊ THỰC
Quan Nội 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VIẾT THẮNG

Mã số thuế: 2803026344
Người đại diện: VÕ VIẾT THẮNG
Phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM ĐỨC

Mã số thuế: 2803026369
Người đại diện: LÊ KIM ĐỨC
Phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI VIẾT UY

Mã số thuế: 2803026249
Người đại diện: VÕ VIẾT UY
Phố 3, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM TUẤN MINH

Mã số thuế: 2803026270
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TUẤN
Quan Nội 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT NHÂN TÂM

Mã số thuế: 2803026305
Người đại diện: LÊ VĂN THÔN
Phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HOẰNG XUÂN

Mã số thuế: 2803026263
Người đại diện: LÊ XUÂN HOẰNG
Phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ MINH TOÀN

Mã số thuế: 2803026376
Người đại diện: HOÀNG MINH TOÀN
Phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SANG THUẤN

Mã số thuế: 2803026048
Người đại diện: NGUYỄN KHẮC TÙNG
Phố Nhữ Xá, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG BAKERY

Mã số thuế: 2803025196
Người đại diện: LÊ XUÂN HOÀNG
Quan Nội 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HỮU HUẤN

Mã số thuế: 2803025340
Người đại diện: NGUYỄN HỮU HUẤN
Quan Nội 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VIẾT TUẤN

Mã số thuế: 2803025291
Người đại diện: VÕ VIẾT TUẤN
Phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUNG MAI

Mã số thuế: 2803025284
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DUNG
Quan Nội 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ DƯƠNG ANH

Mã số thuế: 2803025238
Người đại diện: LÊ ANH DƯƠNG
Phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH TRỊNH TÚ

Mã số thuế: 2803025319
Người đại diện: TRỊNH TÚ
Phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DU LỊCH QUỐC TẾ ĐỨC TIẾN

Mã số thuế: 2803023752
Người đại diện: ĐOÀN HẠNH
Khu phố 2, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI NGÂN TH

Mã số thuế: 2803023632
Người đại diện: ĐÀO THỊ NGỌC THU
Lô A14,khu A2,KĐT & CN Hoằng Long, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH RIVER CHEMICAL

Mã số thuế: 2803019121
Người đại diện: LÊ CÔNG DUY
Khu phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 2802993229
Người đại diện: NGUYỄN GIA KHÁNHNGUYỄN ĐẶNG TUẤN
Khu công nghiệp Hoằng Long, khu phố 1, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam