Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường đông lĩnh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2803034641
Người đại diện: LÊ TRỌNG SƠN
75 Hoàng Nghiêu, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐỨC VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 2803034578
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VÂN
Phố Phú, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LONG QUÂN

Mã số thuế: 2803032820
Người đại diện: VƯƠNG THỊ MỞN
Ngõ Chùa, Phố Vĩnh Ngọc, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2803030799
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG HOÀNG
189 đường Hoàng Nghiêu, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÚC TÂN

Mã số thuế: 2802978647
Người đại diện: LÊ THỊ CÚC
Phố Lợi , Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG NINH TRẦN

Mã số thuế: 2802978171
Người đại diện: TRẦN THỊ NINH
Hồ Thôn, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM XINH LAN

Mã số thuế: 2802978421
Người đại diện: TRẦN THỊ LAN
Thôn Lợi, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802978622
Người đại diện: NGUYỄN BÁ PHƯƠNG
Thôn Vĩnh Ngọc, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHG

Mã số thuế: 2803020776
Người đại diện: ĐÀO ĐÌNH PHONG
Đường Nguyên Hạnh, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT BẢO

Mã số thuế: 2802979672
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
phố Vĩnh Ngọc, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC HẠNH CAO

Mã số thuế: 2802982749
Người đại diện: CAO THỊ HẠNH
Thôn Phú, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ DUNG LIÊN

Mã số thuế: 2802982273
Người đại diện: LÊ THỊ DUNG
Phố Đông, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG LƯU ĐỘNG VÂN LỢI

Mã số thuế: 2802986969
Người đại diện: PHẠM VĂN LỢI
Thôn Phú, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA LƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 2802982361
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÀ
Nguyên Hạnh, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG HIỀN LINH

Mã số thuế: 2802982403
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Phố Lợi, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THÔNG SUỐT

Mã số thuế: 2802981784
Người đại diện: LÊ THỊ THÔNG
Tân Lương, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIƯỜNG, TỦ GỖ TRỌNG THỌ

Mã số thuế: 2802982040
Người đại diện: PHẠM TRỌNG THỌ
Phố Quý, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM THIỆN PHÚC

Mã số thuế: 2803012648
Người đại diện: PHẠM THỊ DUNG
Phố Quý, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH HOÀN TRONG

Mã số thuế: 2802982442
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRONG
Thôn Nguyên, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 1000453562-001
Người đại diện: ĐỖ THỊ THU HƯƠNG
Lô 754, QL 145, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN, BÁN LẺ THIÊT BỊ XÂY DỰNG QUANG TƯỜNG

Mã số thuế: 2802985267
Người đại diện: ĐÀM QUANG TƯỜNG
Phố Lợi, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 2802982650
Người đại diện: TRẦN XUÂN HÙNG
Phố Lợi, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV NGÔ GIA STEEL

Mã số thuế: 2802966909
Người đại diện: NGÔ KIM LỘC
Phố Đông, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG TH

Mã số thuế: 2802954815
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÀNH
Thôn Vĩnh Ngọc, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TỔNG HỢP HAKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802951934
Người đại diện: CHU VĂN HƯNG
112 Hoàng Nghiêu, KCN Đông Lĩnh, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam