Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường đông lĩnh


CÔNG TY TNHH TMDV DỆT MAY LÝ HÙNG

Mã số thuế: 2803094432
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN HÙNG
Nhà ông Nguyễn Xuân Hùng, phố Nguyên Hạnh, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ BÁ TUYÊN

Mã số thuế: 2803094023
Người đại diện: LÊ BÁ TUYÊN
Nhà ông Lê Bá Tuyên, phố Nguyên Hạnh, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ QUỐC TẾ STAR TN

Mã số thuế: 2803092996
Người đại diện: NGUYỄN ANH TUẤN
Nhà Bà Nguyễn Thị Hải, Đường Sơn Viện, Phố Sơn, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV HIỀN CẨM

Mã số thuế: 2803092467
Người đại diện: TRẦN THỊ CẨM
Nhà Bà Trần Thị Cẩm, phố Nguyên Hạnh, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SPA LOAN LÊ

Mã số thuế: 2803092315
Người đại diện: LÊ THỊ LOAN
Nhà Bà Lê Thị Loan, phố Vĩnh Ngọc, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SPA NGUYỄN NGA

Mã số thuế: 2803091914
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGA
Nhà Bà Nguyễn Thị Nga, phố Vĩnh Ngọc, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV MÃO HỒNG

Mã số thuế: 2803091664
Người đại diện: CAO THỊ HỒNG
Nhà ông Phạm Trọng Kính, phố Quý, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHINH XUYÊN

Mã số thuế: 2803091689
Người đại diện: HỨA THỊ XUYÊN
Nhà bà Hứa Thị Xuyên, phố Phú, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HỮU

Mã số thuế: 2803091569
Người đại diện: ĐÀM THỊ HỒNG
Nhà ông Lê Tô Hữu, phố Sơn, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV PHAN HẢI

Mã số thuế: 2803091142
Người đại diện: PHAN DOÃN HOÀNG HẢI
Nhà ông Phan Doãn Duyên, phố Vĩnh Ngọc, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV ĐÀM MAI TH99

Mã số thuế: 2803091167
Người đại diện: ĐÀM THỊ MAI
Nhà ông Đàm Cảnh Thủy, phố Sơn, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV VĨNH THU

Mã số thuế: 2803091287
Người đại diện: PHẠM TRỌNG VĨNH
Nhà ông Phạm Trọng Vĩnh, phố Phú, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV QUANG THỦY

Mã số thuế: 2803090854
Người đại diện: LÊ ĐÌNH QUANG
Nhà Bà Lê Thị Thành, phố Nguyên Hạnh, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SUNFLOWER TH

Mã số thuế: 2803090773
Người đại diện: ĐỖ THU HÀ
Nhà ông Lê Hữu Tình, phố Tân Lương, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV PHƯỢNG LĨNH VANILLA FARM

Mã số thuế: 2803088460
Người đại diện: ĐÀO THỊ HƯỜNG
Hộ ông Đàm Cảnh Biển, phố Thắng, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐT-TM HƯNG LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2803085082
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN HƯNG
Số nhà 159 Hoàng Nghiêu, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NKG

Mã số thuế: 2803081144
Người đại diện: NGUYỄN KHẮC GIÁP
Nhà ông Nguyễn Khắc Hưng, Phố Lợi, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CHÂU TUẤN

Mã số thuế: 2803079240
Người đại diện: NGUYỄN BÁ CƯỜNG
Tại nhà ông Nguyễn Bá Cường, Phố Thắng, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT - TH

Mã số thuế: 2803076923
Người đại diện: LÊ ĐÌNH KIÊN
Số 86 Hoàng Nghiêu, Phố Đông, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2803078511
Người đại diện: ĐÀM TÁ UY
Đường Hoàng Ngưu, Phố Đông, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN DUY ANH

Mã số thuế: 2803076592
Người đại diện: LÊ BÁ THANH
Lô CL 01-09 MB 6145, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LÂM PHÁT

Mã số thuế: 2803073915
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG THIỆN
Số nhà 113-MB 639, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO ANH

Mã số thuế: 0700871482
Người đại diện: TRẦN VĂN TUẤN
171 đường Hoàng Nghiêu, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&V VIỆT NAM

Mã số thuế: 2803066587
Người đại diện: ĐÀM TÁ THANH
Phố Đông, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2803063427
Người đại diện: LÊ THỊ THƯƠNG
Phố Hồ Thôn, Phường Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam