Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hoằng quang


CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG QUANG HC 879

Mã số thuế: 2803112473
Người đại diện: LÊ THẾ CƯƠNG
Tại nhà Ông Lê Thế Cương, Thôn 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH UY TÍN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 2803098973
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN HIẾU
Nhà Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT THANH

Mã số thuế: 2803094390
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KIÊN
Nhà ông Nguyễn Văn Kiên,Thôn Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM DUY NGHĨA

Mã số thuế: 2803089721
Người đại diện: LÊ DUY NGHĨA
Nhà ông Lê Duy Nghĩa, thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TUẤT TỐ

Mã số thuế: 2803089640
Người đại diện: LÊ THỊ TUẤT
Nhà bà Lê Thị Tuất, thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HUY CHUỘNG

Mã số thuế: 2803089866
Người đại diện: LÊ HUY CHUỘNG
Nhà ông Lê Huy Chuộng, thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI MINH THẮNG

Mã số thuế: 2803089841
Người đại diện: LƯU MINH THẮNG
Nhà ông Lưu Minh Thắng, thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VLXD THANH MAI

Mã số thuế: 2803089802
Người đại diện: LÊ THỊ MAI
Nhà bà Lê Thị Mai, thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM DUY KHÁNH

Mã số thuế: 2803089739
Người đại diện: NGUYỄN DUY KHÁNH
Nhà ông Nguyễn Duy Khánh, thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐĂNG THANH

Mã số thuế: 2803071594
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG THANH
Thôn Vĩnh Trị 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO PHAN TUẤN

Mã số thuế: 2803071611
Người đại diện: PHAN VĂN TUẤN
Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN XUÂN BẰNG

Mã số thuế: 2803071643
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN BẰNG
Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC MINH SƠN

Mã số thuế: 2803071636
Người đại diện: PHẠM VĂN SƠN
Nguyệt Viên 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP MINH TƯƠI

Mã số thuế: 2803071795
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TƯƠI
Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TRANG LINH

Mã số thuế: 2803071763
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LINH
Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY CAO CƯỜNG

Mã số thuế: 2803071756
Người đại diện: CAO XUÂN CƯỜNG
Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN MAI HƯỜNG

Mã số thuế: 2803071749
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 2803071731
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN AN KHANG

Mã số thuế: 2803066724
Người đại diện: LÊ QUANG SÂM
Thôn Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIHA – CHI NHÁNH THANH HÓA

Mã số thuế: 2802534899-001
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH HƯNG
Thôn 6, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TUẤN VINH

Mã số thuế: 2803045234
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN VINH
Thôn Vĩnh Trị 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN NGỌC HQ

Mã số thuế: 2803045523
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC
Thôn Vĩnh Trị 3, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LT PHƯƠNG

Mã số thuế: 2803045361
Người đại diện: LƯƠNG THỊ PHƯƠNG
Thôn Nguyệt Viên 2, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THANH THANH HQ

Mã số thuế: 2803045347
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH
Thôn Phù Quang, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2803039544
Người đại diện: PHẠM NGỌC HƯNG
Nguyệt Viên 1, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam