Mã số thuế tổ hợp tác


TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT ĐÔ THỊ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU PHỐ BÌNH TỊNH

Mã số thuế: 1201682629
Người đại diện: Đỗ Văn Thắng
Khu Phố Bình Tịnh, Thị trấn Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP THỦY TÂY - XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1201682587
Người đại diện: Nguyễn Văn Bé Hai
ấp Thủy Tây - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ CẤP NƯỚC SINH HOẠT KÊNH 3 ẤP HÒA THUẬN

Mã số thuế: 1201673913
Người đại diện: Tô VăN ĐIệP
ấP HòA THUậN - Xã Thạnh Hoà - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ CẤP NƯỚC SINH HOẠT KÊNH 1 ẤP HÒA ĐÔNG

Mã số thuế: 1201673906
Người đại diện: NGUYễN THANH TòNG
ấP HòA ĐôNG - Xã Thạnh Hoà - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ CẤP NƯỚC SINH HOẠT KHU DÂN CƯ ẤP HÒA ĐÔNG

Mã số thuế: 1201675678
Người đại diện: Lê VăN KHáNH
ấp Hòa Đông - Xã Thạnh Hoà - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

BẾN XE KHÁCH VĨNH TRỤ HUYỆN LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700861195
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà
Thôn 1 Mai Xá - Thị trấn Vĩnh Trụ - Huyện Lý Nhân - Hà Nam.

TỔ CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN BẮC ĐÔNG ẤP MỸ LỘC

Mã số thuế: 1201682058
Người đại diện: NGUYễN VăN CHươNG
ấp Mỹ Lộc - Xã Thạnh Mỹ - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC KINH 500/LỘ MỚI ẤP MỸ LỘC - XÃ THẠNH MỸ

Mã số thuế: 1201680357
Người đại diện: Đỗ DUY TàI
ấp Mỹ Lộc - Xã Thạnh Mỹ - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP 3 XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1201680928
Người đại diện: Trần Thị Cho
ấp 3 - Xã Mỹ Thành Bắc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC THỦY LỢI CƠ SỞ XÃ TIÊN LỮ

Mã số thuế: 2500705925
Người đại diện: Đặng Trần Minh
UBND xã Tiên Lữ - Xã Tiên Lữ - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP 5 - XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1201672934
Người đại diện: Nguyễn Minh Thuận
ấp 5 - Xã Mỹ Thành Bắc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CÂY NƯỚC ẤP PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 1201679658
Người đại diện: Đỗ VăN HOAI
ấp Phú Xuân - Xã Phú Mỹ - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP MỸ THÀNH

Mã số thuế: 1201677192
Người đại diện: PHAN VăN TòNG
ấp Mỹ Thành - Xã Phước Lập - Huyện Tân Phước - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CUNG CẤP NƯỚC SẠCH ẤP MỸ PHÚ- XÃ LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1201672733
Người đại diện: Đặng Ngọc Hồng
ấp Mỹ Phú - Xã Long Khánh - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC ẤP 7 - XÃ LONG TRUNG

Mã số thuế: 1201677499
Người đại diện: Phạm Chí Tâm
ấp 7 - Xã Long Trung - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

SARANG GLOBAL FRIENDS ASSOCIATION. (SGF)

Mã số thuế: 5801508274
Người đại diện: Choi Young Sook
A23B Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP 1 - XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1201673060
Người đại diện: Phan Văn Tám
ấp 1 - Xã Mỹ Thành Bắc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC THỦY LỢI CƠ SỞ XÃ TỬ DU

Mã số thuế: 2500705932
Người đại diện: Vũ Ngọc Lâm
UBND xã Tử Du - Xã Tử Du - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC TẬP ĐOÀN 14-15 ẤP TÂN SƠN XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1201675029
Người đại diện: Lê Minh Tâm
ấp Tân Sơn - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SHNT LÂM THỜI ẤP NHỰT TÂN

Mã số thuế: 1201674924
Người đại diện: Đỗ Văn Trọng
ấp Nhựt Tân - Xã Tân Bình Thạnh - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 6 - XÃ THẠNH LỘC

Mã số thuế: 1201674466
Người đại diện: Phạm Văn Danh
ấp 6 - Xã Thạnh Lộc - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN ĐÔNG - XÃ NGŨ HIỆP

Mã số thuế: 1201672927
Người đại diện: Nguyễn Văn Vạn
ấp Tân Đông - Xã Ngũ Hiệp - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP TÂN THỚI - XÃ TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1201673021
Người đại diện: Lê Văn Nhỏ
ấp Tân Thới - Xã Tân Phú - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ HỢP TÁC NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ẤP 9A - XÃ MỸ THÀNH NAM

Mã số thuế: 1201672596
Người đại diện: Nguyễn Văn Dảnh
ấp 9A - Xã Mỹ Thành Nam - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang.

TỔ QUẢN LÝ TỔ HỢP TÁC NƯỚC SẠCH ẤP MỸ LUẬN- XÃ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201672740
Người đại diện: Trần Văn Sang
ấp Mỹ Luận - Xã Mỹ Hạnh Trung - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang.