Mã số thuế công ty tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn


NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

Mã số thuế: 5400477156
Người đại diện: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Quán Trắng - Xã Liên Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình.

NGUYỄN DUY HẢI

Mã số thuế: 5400508686
Người đại diện: Nguyễn Duy Hải
Quán Trắng - Xã Liên Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình.

ĐỚI VĂN TỈNH

Mã số thuế: 5400513125
Người đại diện: Đới Văn Tỉnh
Bến cuối - Xã Liên Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình.

BÙI VĂN LƯ

Mã số thuế: 8216993588
Người đại diện: Bùi Văn Lư
Ao kềnh - Xã Liên Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình.

NGUYỄN VĂN HỒNG

Mã số thuế: 8323728094
Người đại diện: Nguyễn Văn Hồng
Ao Kềnh - Xã Liên Sơn - Huyện Lương Sơn - Hòa Bình.

NGUYỄN PHƯỢNG KIỀU

Mã số thuế: 1500693361
Người đại diện: Nguyễn Phượng Kiều
Số 19K ấp Tân Phú - Phường Tân Hòa - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long.

NÔNG ĐÌNH PHÚC

Mã số thuế: 8287314578
Người đại diện: Nông Đình Phúc
Bản Eng - Xã Phủ Lý - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên.

LƯU VĂN TẠO

Mã số thuế: 8299997079
Người đại diện: Lưu Văn Tạo
Đồng Chợ - Xã Phủ Lý - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên.

PHẠM THANH LIÊM

Mã số thuế: 1400663081
Người đại diện: Phạm Thanh Liêm
Nền số 9 Lô C, Cụm dân cư Láng biển - Xã Láng Biển - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp.

TRẦN THỊ HỒNG LOAN

Mã số thuế: 8322513240
Người đại diện: Trần Thị Hồng Loan
ấp Tân Thạnh - Xã Tân Khánh Hoà - Huyện Giang Thành - Kiên Giang.

TRẦN VĂN CHỨC

Mã số thuế: 0601207739
Người đại diện: Trần Văn Chức
Tổ 18 TT Xuân Trường - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định.

NGÔ VĂN ÚY

Mã số thuế: 8076191849
Người đại diện: Ngô Văn úy
... - Xã An Hoà - Huyện An Dương - Hải Phòng.

NGUYỄN VĂN SƠN

Mã số thuế: 8051248677
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
Chi Long - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

NGUYỄN VĂN TUÂN

Mã số thuế: 2300998375
Người đại diện: Nguyễn Văn Tuân
Chi Long - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

TẠ KHẮC VINH

Mã số thuế: 2300998382
Người đại diện: Tạ Khắc Vinh
Chi Long - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

BÙI THỊ HẢI

Mã số thuế: 2301035264
Người đại diện: Bùi Thị Hải
Ngô Xá - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

NGUYỄN NGỌC NINH

Mã số thuế: 8153356110
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Ninh
Ngô Xá - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

NGUYỄN THỊ VÂN DUNG

Mã số thuế: 8463200106
Người đại diện: Nguyễn Thị Vân Dung
Chi Long - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

KIỀU THỊ KHA

Mã số thuế: 2300175847
Người đại diện: Kiều Thị Kha
Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

NGUYỄN THỊ HẠNH

Mã số thuế: 2300600900
Người đại diện: Nguyễn Thị Hạnh
Thôn Yên tân - Xã Hoà tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

TRƯƠNG THỊ THU HIỀN

Mã số thuế: 2301015155
Người đại diện: Trương Thị Thu Hiền
Yên Tân - Xã Hòa Tiến - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

TRƯƠNG HỮU ẢNH

Mã số thuế: 8295008944
Người đại diện: Trương Hữu ảnh
Đồng Đoài - Xã Đại Đồng Thành - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh.

NGUYỄN VĂN VŨ

Mã số thuế: 8484152654
Người đại diện: Nguyễn Văn Vũ
Đồng Đông - Xã Đại Đồng Thành - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh.

PHẠM CÔNG SƠN

Mã số thuế: 8501056086
Người đại diện: Phạm Công Sơn
Đồng Đông - Xã Đại Đồng Thành - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh.

NGUYỄN VĂN LỚP

Mã số thuế: 8595738691
Người đại diện: Nguyễn Văn Lớp
á Lữ - Xã Đại Đồng Thành - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh.