Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường quảng hưng


CÔNG TY TNHH DVTM TÌNH CA

Mã số thuế: 2803048683
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CA
Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRỌNG HÙNG QH

Mã số thuế: 2803048362
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Phố 2, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 2803046679
Người đại diện: ĐỖ VĂN KHẨN
Số nhà 28, Đường Đồng Bái, Phố 2, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LAM SƠN

Mã số thuế: 2803046615
Người đại diện: LÊ ANH TUẤN
Lô 31 MBQH 1865, Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÌNH TIỆU

Mã số thuế: 2803046534
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH TIỆU
Phố 5, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM THU HƯỜNG

Mã số thuế: 2803046460
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM BÁ TIẾN

Mã số thuế: 2803046485
Người đại diện: DƯƠNG BÁ TIẾN
Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÁ THUẬN QH

Mã số thuế: 2803046478
Người đại diện: ĐÀO BÁ THUẬN
Phố 6, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ CƯỜNG QH

Mã số thuế: 2803046527
Người đại diện: HÀ SỸ CƯỜNG
Phố 7, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM CAO CƯỜNG

Mã số thuế: 2803046502
Người đại diện: ĐÀO CAO CƯỜNG
Phố 6, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÁ HIỂN TH

Mã số thuế: 2803046301
Người đại diện: ĐÀO BÁ HIỂN
Phố 7, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM THANH HÀ

Mã số thuế: 2803046132
Người đại diện: LÊ THỊ HÀ
Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH TH

Mã số thuế: 2803046044
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC KHANH
Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN VẦN

Mã số thuế: 2803046005
Người đại diện: NGUYỄN DO VẦN
Phố 7, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỮU HÀO QH

Mã số thuế: 2803046037
Người đại diện: NGUYỄN HỮU HÀO
Phố 5, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THANH HÀ QH

Mã số thuế: 2803046012
Người đại diện: NGUYỄN THANH HÀ
Phố 5, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV ÁNH NGỌC

Mã số thuế: 2803045918
Người đại diện: LÊ THỊ ÁNH NGỌC
Phố 5, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRỌNG TIỆP

Mã số thuế: 2803045354
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG TIỆP
Phố 7, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM LÊ VÂN

Mã số thuế: 2803045058
Người đại diện: LÊ THỊ VÂN
Phố 7, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO LONG

Mã số thuế: 2803044110
Người đại diện: NGUYỄN HỮU LÂM
Phố 1 , Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH PHÚ

Mã số thuế: 2803043646
Người đại diện: HỒ NHƯ QUÂN
Số nhà 03A/22 đường Lê Niệm - Phố 6, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MYFAM

Mã số thuế: 2803043477
Người đại diện: ĐẶNG THỊ THƯƠNG
Số 672 Lê Lai, Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN ECO

Mã số thuế: 2803042480
Người đại diện: HÀ ĐÀM LÂM
Số nhà 151 Trần Bình Trọng, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC TÂN TIẾN

Mã số thuế: 2803042145
Người đại diện: NGUYỄN VIẾT THANH
Số nhà 9/27 Duy Tiếu, Phố 7, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG G-PEACE THANH HÓA

Mã số thuế: 2803040733
Người đại diện: PHẠM VĂN HẠNH
Số nhà 12 - đường An Thọ - Phố 1, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam