Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã quảng cát


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG QUÝ

Mã số thuế: 2802571040
Người đại diện: Phạm Văn Quý
Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV HÀ MINH

Mã số thuế: 2802578342
Người đại diện: Phạm Thị Minh
Thôn 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV THANH LANH

Mã số thuế: 2802578159
Người đại diện: Phạm Văn Lanh
Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV QUANG LÊ

Mã số thuế: 2802581585
Người đại diện: Lê Đình Quang
Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG TƯƠNG LAI

Mã số thuế: 2802901612
Người đại diện: NGUYỄN KHẮC TƯƠNG
Thôn 9, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2802901637
Người đại diện: PHẠM VĂN CƯỜNG
Thôn 6, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI KIM NAM

Mã số thuế: 2802901429
Người đại diện: HOÀNG KIM NAM
Thôn 2, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC THÀNH TH

Mã số thuế: 2802902038
Người đại diện: HOÀNG QUỐC THÀNH
Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN BÌNH TH

Mã số thuế: 2802896761
Người đại diện: CHU VĂN BÌNH
Thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD & TM HẢI ANH

Mã số thuế: 2802892100
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HẢI
Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH NGÂN HÀ

Mã số thuế: 2802892622
Người đại diện: BÙI THỊ HÀ
Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 2802892573
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÌNH
Thôn 7, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802891795
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÀ
Thôn 4, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI CẦU AN

Mã số thuế: 2802891837
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CẦU
Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHẮC TÙNG

Mã số thuế: 2802892735
Người đại diện: NGUYỄN KHẮC TÙNG
Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐỖ THẮNG TH

Mã số thuế: 2802886107
Người đại diện: ĐỖ VĂN THẮNG
Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC TOÀN

Mã số thuế: 2802886058
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC TOÀN
Thôn 2, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ OANH LÊ

Mã số thuế: 2802878635
Người đại diện: LÊ THỊ OANH
Thôn 5, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ THẮNG

Mã số thuế: 2802878628
Người đại diện: LÊ TRỌNG THẮNG
Thôn 8, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRỌNG DŨNG

Mã số thuế: 2802878554
Người đại diện: LÊ TRỌNG DŨNG
Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÀ TH

Mã số thuế: 2802868651
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÀ
thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VĂN DŨNG TH

Mã số thuế: 2802862547
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN HUỆ

Mã số thuế: 2802862473
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HUỆ
Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRỌNG THÔNG

Mã số thuế: 2802862265
Người đại diện: HOÀNG TRỌNG THÔNG
Thôn 3, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 1TV QUỐC HÀ

Mã số thuế: 2802808268
Người đại diện: HOÀNG QUỐC HÀ
Thôn 1, Xã Quảng Cát, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam