Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường thiệu dương


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BE BÉ

Mã số thuế: 2803047256
Người đại diện: LÊ THỊ BÉ
Phố 4, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2803044671
Người đại diện: DƯƠNG BÁ QUÂN
Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAI DUYÊN

Mã số thuế: 2803042924
Người đại diện: DƯƠNG KHẮC MAI
Phố 1, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN NGÂN

Mã số thuế: 2803043124
Người đại diện: LÊ THỊ NGÂN
Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH LÊ

Mã số thuế: 2803041504
Người đại diện: LÊ THỊ QUỲNH
Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG LÊ

Mã số thuế: 2803040606
Người đại diện: LÊ VĂN DŨNG
Phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM CHINH

Mã số thuế: 2803040684
Người đại diện: KIM THỊ CHINH
Phố 1, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIỄU THỊ

Mã số thuế: 2803040557
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LIỄU
Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DƯƠNG KHẮC NĂM

Mã số thuế: 2803040476
Người đại diện: DƯƠNG KHẮC NĂM
Phố 1, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV&TM DƯƠNG HANH

Mã số thuế: 2803034313
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HANH
Phố 5, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DƯƠNG YẾN

Mã số thuế: 2803031619
Người đại diện: DƯƠNG THỊ YẾN
Phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI ANH PHÁT

Mã số thuế: 2803030816
Người đại diện: TRẦN VĂN TÀI
Phố 4, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CAO TRỌNG CHÚC

Mã số thuế: 2803030774
Người đại diện: CAO TRỌNG CHÚC
Phố 1, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LTL 36

Mã số thuế: 2803030767
Người đại diện: LÊ THỊ LỆ
Phố 10, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DƯƠNG DŨNG

Mã số thuế: 2803030742
Người đại diện: DƯƠNG KHẮC DŨNG
Phố 7, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2803030277
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG
Phố 9, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ UY TÍN MẠNH

Mã số thuế: 2803029955
Người đại diện: LÊ VĂN MẠNH
Phố 6, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÌNH THANH CT

Mã số thuế: 2803029585
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH THANH
Thôn 4, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG & DVTM THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 2803028888
Người đại diện: DƯƠNG VIỆT CƯỜNG
Phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ÂU DƯƠNG KIÊN

Mã số thuế: 2803027877
Người đại diện: DƯƠNG VĂN KIÊN
Phố 7, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CHH

Mã số thuế: 2803027845
Người đại diện: LÊ XUÂN DŨNG
Phố 5, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM DUY TÂM

Mã số thuế: 2803027179
Người đại diện: KIM DUY TÂM
Phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG ANH DUNG

Mã số thuế: 2803026986
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DUNG
Phố 9, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂM DƯƠNG A

Mã số thuế: 2803026961
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH TÂM
Phố 10, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DƯƠNG ĐÌNH TÀI

Mã số thuế: 2803026922
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH TÀI
Phố 2, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam