Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường thiệu dương


CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2803102676
Người đại diện: LÊ VĂN CÔNG
237 -239 đường Dương Xá, phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TÀI PHƯƠNG

Mã số thuế: 2803089513
Người đại diện: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
Tại nhà bà Dương Thị Phương, phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MINH CHUNG LIỆU

Mã số thuế: 2803101640
Người đại diện: DƯƠNG THỊ LIỆU
Tại nhà Bà Dương Thị Liệu Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÚY SƠN

Mã số thuế: 2803098719
Người đại diện: DƯƠNG NĂNG SƠN
Nhà bà Lê Thị Yến Thanh, Thôn 10, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHUNG THANH MAI THÚY

Mã số thuế: 2803091304
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LỤC
Tại nhà Ông Nguyễn Văn Lục, phố 9, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH OANH HƯNG HUYỀN

Mã số thuế: 2803091470
Người đại diện: LÊ THỊ XUÂN
Tại nhà bà Lê Thị Xuân Phố 9, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂM CÔNG THANH

Mã số thuế: 2803091209
Người đại diện: NGHIÊM CÔNG THANH
Tại nhà Ông Nghiêm Công Thanh phố 7, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ LỆ NAM

Mã số thuế: 2803091294
Người đại diện: LÊ THỊ LỆ
Tại nhà Bà Lê Thị Lệ, phố 10, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI CHIẾN OANH

Mã số thuế: 2803091343
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH CHIẾN
Tại nhà Ông Dương Đình Chiến, phố 4, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DÂN BÌNH CHÚC

Mã số thuế: 2803090879
Người đại diện: TRẦN THỊ DÂN
Tại nhà bà Trần Thị Dân, phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI TÙNG KHOA

Mã số thuế: 2803090886
Người đại diện: ĐOÀN VĂN TÙNG
Tại nhà Ông Đoàn Văn Tùng Phố 9, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUANG THANH

Mã số thuế: 2803090903
Người đại diện: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
Tại nhà bà Dương Thị Phương, phố 7, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHẢI PHƯƠNG THỦY

Mã số thuế: 2803090967
Người đại diện: DƯƠNG VĂN THỦY
Tại nhà Ông Dương Văn Thủy Phố 4, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THẢO HƯƠNG HÒA

Mã số thuế: 2803090942
Người đại diện: DƯƠNG THỊ THẢO
Tại nhà bà Dương Thị Thảo, phố 2, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MAI TUẤN

Mã số thuế: 2803090597
Người đại diện: ĐỖ XUÂN TUẤN
Tại nhà Ông Trịnh Văn Long, phố 1, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ NAM CHUNG

Mã số thuế: 2803090477
Người đại diện: DƯƠNG VĂN NAM
Tại nhà ông Dương Văn Nam phố 1, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÀI PHƯƠNG CHUNG

Mã số thuế: 2803090420
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH TÀI
Tại nhà ông Dương Đình Tài, Phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VÂN QUY KHÁNH

Mã số thuế: 2803090413
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH QUY
Tại nhà ông Dương Đình Quy, Phố 4, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÔNG CHUNG PHONG

Mã số thuế: 2803089464
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÔNG
Tại nhà ông Nguyễn Văn Thông, Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOA THÚY CƯỜNG

Mã số thuế: 2803089496
Người đại diện: DƯƠNG THỊ THÚY
Tại nhà bà Dương Thị Thúy, phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÀNH HÀO LỢI

Mã số thuế: 2803089030
Người đại diện: LÊ VĂN LỢI
Tại nhà Ông Lê Văn Lợi, Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ PHƯƠNG SƠN TRANG

Mã số thuế: 2803088534
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HÀ
Tại nhà bà Dương Thị Hà, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÙNG QUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2803088492
Người đại diện: DƯƠNG KHẮC QUÂN
Tại nhà ông Dương Khắc Quân , phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MẠNH ĐÔNG TRANG

Mã số thuế: 2803088439
Người đại diện: DƯƠNG ĐÌNH MẠNH
số nhà 122, phố 8, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HIỆP LIÊN SƠN

Mã số thuế: 2803088421
Người đại diện: TRỊNH VĂN SƠN
Tại nhà Ông Trịnh Văn Sơn, Phố 3, Phường Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam