Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hoằng đại


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIỆN KHÁNH

Mã số thuế: 2803031961
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN PHƯỚC
Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRANG NGUYỄN

Mã số thuế: 2803030301
Người đại diện: NGUYỄN THU TRANG
Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 2803030196
Người đại diện: LÊ ĐỨC CƯỜNG
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM MINH LUẬN

Mã số thuế: 2803030157
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LUẬN
Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & TM MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2803023463
Người đại diện: LÊ MINH ĐỨC
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÊ VINH

Mã số thuế: 2803023135
Người đại diện: LÊ VĂN VINH
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 2803023209
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NHUNG
Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÌNH HOÀ

Mã số thuế: 2802985281
Người đại diện: LÊ ĐÌNH HOÀ
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH THUỶ SINH

Mã số thuế: 2802981801
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THUỶ
Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DVTM THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2802980759
Người đại diện: LÊ THỊ HƯƠNG
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HUY MẠNH SPORTS

Mã số thuế: 2802982026
Người đại diện: LÊ HUY MẠNH
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH VĂN

Mã số thuế: 2802982234
Người đại diện: LÊ VĂN THÀNH
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM TÌNH HỒNG

Mã số thuế: 2802982587
Người đại diện: LÊ HUY TÌNH
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HỮU QUYẾT

Mã số thuế: 2802982604
Người đại diện: VŨ HỮU QUYẾT
Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐÌNH TÙNG

Mã số thuế: 2802982153
Người đại diện: LÊ ĐÌNH TÙNG
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2803010739
Người đại diện: TỪ VĂN TIẾN
Thôn Kiều Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HIÊN CHUNG

Mã số thuế: 2802982227
Người đại diện: LÊ THỊ HIÊN
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÔN TRỌNG

Mã số thuế: 2802982548
Người đại diện: NGUYỄN TÔN TRỌNG
Thôn Cát Lợi, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH RÈM CỬA HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 2802993317
Người đại diện: Lê Văn Hoằng
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THANH HOA CITY

Mã số thuế: 2802998241
Người đại diện: VŨ HỮU DŨNG
Thôn Đại Đồng, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NAVY THÀNH TRANG

Mã số thuế: 2802957559
Người đại diện: CAO TẤT THÀNH
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀI THƠM

Mã số thuế: 2802900369
Người đại diện: LÊ THỊ THƠM
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DUNG HOÀ

Mã số thuế: 2802944091
Người đại diện: LÊ THỊ DUNG
Thôn Sơn Hà, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO SÂM THUỲ

Mã số thuế: 2802943884
Người đại diện: LÊ THỊ SÂM
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN NĂNG

Mã số thuế: 2802943926
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TOÀN
Thôn Đồng Tiến, Xã Hoằng Đại, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam