Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu vân


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2803029225
Người đại diện: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AUTO NGỌC KHẢI

Mã số thuế: 2802976985
Người đại diện: HOÀNG NGỌC KHẢI
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGỌC TUYỂN

Mã số thuế: 2802971521
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC TUYỂN
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỮU KẾT

Mã số thuế: 2802971602
Người đại diện: NGUYỄN HỮU KẾT
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGỌC QUYẾT

Mã số thuế: 2802977234
Người đại diện: PHẠM NGỌC QUYẾT
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH CÔNG BỐN

Mã số thuế: 2802977227
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG BỐN
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NAM

Mã số thuế: 2802977139
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG NAM
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM QUANG HẢI

Mã số thuế: 2802977121
Người đại diện: PHẠM VĂN QUANG
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG BẮC

Mã số thuế: 2802977298
Người đại diện: HOÀNG VĂN BẮC
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐIỆN THOẠI HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 2802962358
Người đại diện: LÊ VĂN DŨNG
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LỆ THUỶ

Mã số thuế: 2802962478
Người đại diện: LÊ THỊ THUỶ
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KIM QUÝ

Mã số thuế: 2802962693
Người đại diện: PHẠM VĂN QUÝ
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ TUYẾT

Mã số thuế: 2802962534
Người đại diện: HÀ THỊ TUYẾT
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHAN ĐỊNH

Mã số thuế: 2802882166
Người đại diện: PHAN VĂN ĐỊNH
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV NGỌC ANH

Mã số thuế: 2802882173
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẠNH
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM HỮU NGỌC

Mã số thuế: 2802882455
Người đại diện: NGUYỄN HỮU NGỌC
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐT MINH QUANG

Mã số thuế: 2802889926
Người đại diện: NGUYỄN MINH QUANG
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THU HƯỜNG

Mã số thuế: 2802886185
Người đại diện: HOÀNG THỊ HƯỜNG
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH THIỆU VÂN

Mã số thuế: 2802886139
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH THỊNH
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SƠN HỮU KIM

Mã số thuế: 2802885914
Người đại diện: NGUYỄN HỮU KIM
Đội 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU QUÂN

Mã số thuế: 2802885689
Người đại diện: NGUYỄN HỮU QUÂN
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TTH

Mã số thuế: 2802885664
Người đại diện: LÊ THỊ THÊU
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỮU THÔNG

Mã số thuế: 2802885833
Người đại diện: NGUYỄN HỮU THÔNG
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHAN SƠN

Mã số thuế: 2802885826
Người đại diện: PHAN VĂN SƠN
Đội 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÚ LÊ

Mã số thuế: 2802882568
Người đại diện: LÊ THỊ TÚ
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam