Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thiệu vân


CÔNG TY TNHH DVTM HOÀNG BẮC

Mã số thuế: 2803044713
Người đại diện: HOÀNG VĂN BẮC
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT TH

Mã số thuế: 2803044417
Người đại diện: HOÀNG VĂN ĐẠT
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRÀ MY

Mã số thuế: 2803044382
Người đại diện: HOÀNG THỊ TRÀ
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THANH MAI

Mã số thuế: 2803044512
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MAI
Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN NGỌC NGÀ

Mã số thuế: 2803044488
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN THÀNH CHUNG

Mã số thuế: 2803044375
Người đại diện: HOÀNG VĂN CHUNG
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH HẰNG NGA

Mã số thuế: 2803032115
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGA
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NGỌC CƯỜNG

Mã số thuế: 2803032362
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
Thôn 4, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG TÀI

Mã số thuế: 2803032387
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TÀI
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM ĐẮC NAM

Mã số thuế: 2803031425
Người đại diện: NGUYỄN ĐẮC NAM
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÂN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2803029225
Người đại diện: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH AUTO NGỌC KHẢI

Mã số thuế: 2802976985
Người đại diện: HOÀNG NGỌC KHẢI
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGỌC TUYỂN

Mã số thuế: 2802971521
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC TUYỂN
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỮU KẾT

Mã số thuế: 2802971602
Người đại diện: NGUYỄN HỮU KẾT
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGỌC QUYẾT

Mã số thuế: 2802977234
Người đại diện: PHẠM NGỌC QUYẾT
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH CÔNG BỐN

Mã số thuế: 2802977227
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG BỐN
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NAM

Mã số thuế: 2802977139
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG NAM
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM QUANG HẢI

Mã số thuế: 2802977121
Người đại diện: PHẠM VĂN QUANG
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG BẮC

Mã số thuế: 2802977298
Người đại diện: HOÀNG VĂN BẮC
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐIỆN THOẠI HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 2802962358
Người đại diện: LÊ VĂN DŨNG
Thôn 5, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LỆ THUỶ

Mã số thuế: 2802962478
Người đại diện: LÊ THỊ THUỶ
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO KIM QUÝ

Mã số thuế: 2802962693
Người đại diện: PHẠM VĂN QUÝ
Thôn 3, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ TUYẾT

Mã số thuế: 2802962534
Người đại diện: HÀ THỊ TUYẾT
Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHAN ĐỊNH

Mã số thuế: 2802882166
Người đại diện: PHAN VĂN ĐỊNH
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV NGỌC ANH

Mã số thuế: 2802882173
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẠNH
Thôn 2, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam