Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông lĩnh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ KIM GIỚI

Mã số thuế: 2802582194
Người đại diện: Nguyễn Kim Giới
Thôn Vĩnh Ngọc, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV TRUNG DŨNG TH

Mã số thuế: 2802748442
Người đại diện: Lê Lương Dũng
Thôn Hạnh, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRANG VÂN ĐÀI ĐÔNG LĨNH

Mã số thuế: 2802836339
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VÂN
Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV LAN NGOẠI ĐL

Mã số thuế: 2802836307
Người đại diện: LÊ THỊ LAN
Thôn Quyết, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUẾ LÊ ĐL

Mã số thuế: 2802836321
Người đại diện: LÊ THẾ QUẾ
Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TIẾN HỒNG

Mã số thuế: 2802922147
Người đại diện: LÊ THỊ HỒNG
Đội 1, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV AN SINH HOA

Mã số thuế: 2802907614
Người đại diện: LÊ THỊ XUYÊN
Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LƯỚI THÉP THƠ TRANG

Mã số thuế: 2802905568
Người đại diện: LÊ THỊ THƠ
Thôn Lợi, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MẠNH SƠN ĐL

Mã số thuế: 2802905374
Người đại diện: TRẦN THỊ SƠN
Thôn Vĩnh Ngọc, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIẾU CÀY LỆ NGA

Mã số thuế: 2802907438
Người đại diện: PHẠM VĂN LỆ
Thôn Phú, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẠN HƯNG

Mã số thuế: 2802907452
Người đại diện: PHẠM VĂN TRƯỜNG
Thôn Quyết, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP HẠNH THĂNG

Mã số thuế: 2802907445
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẠNH
Thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV LỰC MỲ

Mã số thuế: 2802907420
Người đại diện: NGUYỄN DUY LỰC
Thôn Tân Tiến, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TANG LỄ HANH HẢI HIỀN

Mã số thuế: 2802902020
Người đại diện: ĐÀM NGUYÊN HANH
Thôn Tân Lương, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỢP TIẾN THỦY

Mã số thuế: 2802901235
Người đại diện: LÊ BÁ HỢP
Thôn Nguyên , Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP NĂM OANH

Mã số thuế: 2802901771
Người đại diện: PHẠM TRỌNG NĂM
Thôn Quí, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV CAO THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2802902091
Người đại diện: CAO ĐĂNG THÀNH
Thôn Quý, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM THẢO HÀ

Mã số thuế: 2802902648
Người đại diện: LÊ VĂN THẢO
Thôn Sơn, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN VÀNG THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 2802900746
Người đại diện: LÊ THỊ NGA
Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SXVL VÀ XÂY DỰNG HẢI TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 2802900129
Người đại diện: LÊ BÁ TRƯỜNG
Thôn Nguyên Hạnh, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG VANG

Mã số thuế: 2802899924
Người đại diện: LÊ ĐÌNH VANG
Thôn Sơn, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NINH

Mã số thuế: 2802899762
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH NINH
Thôn Tân Tiến, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV CHÂU AN

Mã số thuế: 2802883152
Người đại diện: LÊ DUY TUẤN ANH
Thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TỔNG HỢP LÊ THẾ KHOA

Mã số thuế: 2802836346
Người đại diện: LÊ THẾ KHOA
Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG KHÁNH TRANG

Mã số thuế: 2802832849
Người đại diện: LƯƠNG QUỐC THẮNG
Thôn Đông, Xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam