Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường quảng tâm


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM TÚY

Mã số thuế: 2803050160
Người đại diện: LÊ TRUNG HIẾU
51 Phố Môi , Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX ĐỒ NHỰA GIA DỤNG LÀNH MINH

Mã số thuế: 2803048468
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG LÀNH
Phố Phú Quý, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG HƯNG HIỀN TH

Mã số thuế: 2803048517
Người đại diện: LÊ MAI HƯNG
Phố Phú Quý, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP LƯU LINH

Mã số thuế: 2803048443
Người đại diện: LÊ DUY LƯU
Phố Tiến Thành, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV HOA QUẢ SẠCH HÀ BẮC

Mã số thuế: 2803048450
Người đại diện: LÊ VĂN HÀ
Phố Tiến Thành, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX TM HÀNG QUẦN ÁO LỰC ANH

Mã số thuế: 2803048429
Người đại diện: VŨ ĐÌNH LỰC
Phố Quang Trung, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ SƠN NAM MQ

Mã số thuế: 2803048436
Người đại diện: LÊ VĂN SƠN
Phố Phúc Cường, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV TM ĐỒNG HỒ HỒNG HOA

Mã số thuế: 2803048411
Người đại diện: ĐÀO ĐÌNH HỒNG
Phố Quang Trung, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GC SX CƠ KHÍ HƯNG TUẤN

Mã số thuế: 2803048316
Người đại diện: NGUYỄN QUẢNG HƯNG
Phố Phúc Cường, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 2803041631
Người đại diện: NGÔ TIẾN SĨ
Khu phố Quang Trung, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ NGHỆ BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 2803039671
Người đại diện: CAO XUÂN BÌNH
Phố Phú Quý, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2803032926
Người đại diện: HỒ VĂN SƠN
Số nhà 01 đường Nguyễn Doãn Chấp, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 2803032203
Người đại diện: LÃ THỊ LÝ
phố Môi, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XDTH NGÂN MAI

Mã số thuế: 2802974466
Người đại diện: LÊ THỊ NGÂN
Phố Quang Trung, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMVT PHƯỢNG ANH

Mã số thuế: 2802976135
Người đại diện: LÊ THỊ PHƯỢNG
Phố Phúc Cường, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMVT CHÂU ANH

Mã số thuế: 2802974360
Người đại diện: NGUYỄN HỮU CHÂU
Phố Phúc Cường, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVXD LÊ TUẤN

Mã số thuế: 2802974794
Người đại diện: LÊ VĂN TUẤN
Phố Tiến Thành, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XDTH THẮNG THANH

Mã số thuế: 2802974145
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Phố Quang Trung, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVXD BÁ CƯỜNG

Mã số thuế: 2802974787
Người đại diện: NGUYỄN BÁ CƯỜNG
Phố Thanh Kiên, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XDTH ANH TÙNG

Mã số thuế: 2802974498
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ANH
Phố Quang Trung, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVXD THỦY THIỀU

Mã số thuế: 2802974547
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THỦY
Phố Thanh Kiên, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVXD MAI CHUYÊN

Mã số thuế: 2802974699
Người đại diện: LÊ THỊ CHUYÊN
Phố Tiến Thành, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVXD VINH PHÁT

Mã số thuế: 2802974755
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VINH
Phố Chiến Thắng, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRANG SỨC MỸ NGHỆ CAO CẤP HỒNG HOA

Mã số thuế: 2803030598
Người đại diện: LỘC THỊ HỒNG
Phố Phúc Cường, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ KIM THÀNH KT

Mã số thuế: 2803030319
Người đại diện: LÊ HỮU THÀNH
85 An Dương Vương, Phường Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam