Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã quảng phú


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LỘC SƠN

Mã số thuế: 2802578261
Người đại diện: Lê Công Thắng
Thôn 8, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG SỸ

Mã số thuế: 2802581377
Người đại diện: Hoàng Văn Sỹ
Thôn 3, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2802581708
Người đại diện: Nguyễn Xuân Cường
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRỌNG ĐỨC

Mã số thuế: 2802581426
Người đại diện: Nguyễn Văn Đức
Thôn 7, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TÌNH

Mã số thuế: 2802581553
Người đại diện: Nguyễn Thị Tình
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2802581761
Người đại diện: Nguyễn Trọng Cường
Thôn 4, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY ANH KHOA

Mã số thuế: 2802582074
Người đại diện: Nguyễn Xuân Khoa
Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THÀNH MOBILE

Mã số thuế: 2802581514
Người đại diện: Nguyễn Đăng Trường
Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG LÂM QP

Mã số thuế: 2802823393
Người đại diện: Trần Công Lâm
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHƯ QUỲNH QP

Mã số thuế: 2802815152
Người đại diện: LÊ THỊ NHƯ QUỲNH
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THANH QP

Mã số thuế: 2802815145
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH THANH
Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM MAI LIÊN

Mã số thuế: 2802810595
Người đại diện: PHẠM THỊ MAI LIÊN
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV NGUYỄN HƯƠNG

Mã số thuế: 2802814342
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIAO QP

Mã số thuế: 2802814335
Người đại diện: NGUYỄN VĂN GIAO
Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƯỚC QP

Mã số thuế: 2802814328
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG THƯỚC
Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THANH MAI QP

Mã số thuế: 2802815177
Người đại diện: LÂM THANH MAI
Thôn 3, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM BÁ PHONG

Mã số thuế: 2802810605
Người đại diện: LÊ BÁ PHONG
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĂN QUANG

Mã số thuế: 2802571435
Người đại diện: PHẠM VĂN QUANG
Thôn 8, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ 368

Mã số thuế: 2802905896
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THÀNH
Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM HK

Mã số thuế: 2802900175
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN SƠN
Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NƯỚC TN

Mã số thuế: 2802900168
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ HÙNG

Mã số thuế: 2802900150
Người đại diện: LÂM HỮU TIẾN
Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CỬA SẮT TH

Mã số thuế: 2802900182
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LÊ
Thôn 5, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NS

Mã số thuế: 2802900256
Người đại diện: NGUYỄN VĂN MẠNH
Thôn 6, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÔN SẮT QUẾ HOA

Mã số thuế: 2802900464
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NĂM
Thôn 2, Xã Quảng Phú, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam