Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường tân sơn


CÔNG TY TNHH DVTM CHINH NAM HÂN

Mã số thuế: 2803048531
Người đại diện: HÔ THỊ CHINH
30/7 Cột Cờ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG LAN TÂM

Mã số thuế: 2803048524
Người đại diện: LÊ VĂN TUẤN ANH
61 Nguyễn Trung Trực, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV LỐP Ô TÔ HÙNG HOA TS

Mã số thuế: 2803048718
Người đại diện: TRỊNH THIẾT HÙNG
Ngõ 43 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM KHOAN PHƯỢNG

Mã số thuế: 2803048394
Người đại diện: THIỀU THỊ PHƯỢNG
23 Đường Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HẮC BẨY

Mã số thuế: 2803048267
Người đại diện: NGUYỄN HẮC BẨY
56 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX TRANH SƠN MÀI THUẬN TÀI TH

Mã số thuế: 2803048154
Người đại diện: NGUYỄN VIẾT THUẬN
Ngõ 34 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX PHA CHẾ NGUYÊN LIỆU TÝ NAM

Mã số thuế: 2803048193
Người đại diện: TRƯƠNG TRỌNG TÝ
Ngõ 20 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV VT ĐIỆN DÂN DỤNG MAI NINH

Mã số thuế: 2803048203
Người đại diện: TRẦN NGỌC MAI
Ngõ 10 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KD VPP QUANG MAI TH

Mã số thuế: 2803047827
Người đại diện: HOÀNG ĐÌNH QUANG
Ngõ 30 Cửa Hữu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX GC ĐỒ GỖ NỘI THẤT YẾN OANH

Mã số thuế: 2803047792
Người đại diện: NGUYỄN THỊ YẾN
Ngõ 15 Cửa Hữu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV DL LỮ HÀNH NỘI ĐỊA HƯỜNG TÚ

Mã số thuế: 2803047672
Người đại diện: LÊ THỊ HƯỜNG
Ngõ 09 Cột cờ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD LĐ CÔNG TRÌNH ĐIỆN THÀNH HÀ

Mã số thuế: 2803047834
Người đại diện: TRẦN VĂN THÀNH
Ngõ 18 Cửa Hữu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX MAY GIA CÔNG XÔ HẠNH TS

Mã số thuế: 2803047873
Người đại diện: TRẦN ANH XÔ
Ngõ 06 Cửa Hữu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỒ THỂ THAO SƠN NAM

Mã số thuế: 2803047520
Người đại diện: NGUYỄN THẾ SƠN
Ngõ 01 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM SX PHỤ KIỆN LÀM ĐẸP CHÍNH AN

Mã số thuế: 2803047312
Người đại diện: LÊ THỊ CHÍNH
Ngõ 05 Cột cờ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV VT XE TẢI TIÊN HÙNG

Mã số thuế: 2803047337
Người đại diện: LÊ ĐỨC TIÊN
Ngõ 01 Cột cờ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD TM BĐS NGHĨA ANH

Mã số thuế: 2803047464
Người đại diện: PHẠM VĂN NGHĨA
Ngõ 03 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KD NỘI THẤT Ô TÔ LỊCH BÁCH TS

Mã số thuế: 2803047471
Người đại diện: LÊ DOÃN LỊCH
Ngõ 05 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 2803046887
Người đại diện: LÊ MINH TUÂN
35 Hoàng Bá Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH TỈNH THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG THANH TOÁN PAYNET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108323599-003
Người đại diện: NGUYỄN VIỆT HƯNG
26/6 Lê Văn Hưu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ QNT

Mã số thuế: 2803043773
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THỤC
49 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH ROMA

Mã số thuế: 2803043276
Người đại diện: HÀ TIẾN MẠNH
46 Trần Huy Liệu, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUJI ELEVATOR OIL

Mã số thuế: 2803042836
Người đại diện: TRẦN THỊ QUỲNH ANH
38 Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVXD TRƯỜNG ANH

Mã số thuế: 2802976061
Người đại diện: ĐẶNG THẾ TRƯỜNG
Ngõ 219 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NEPAL'S

Mã số thuế: 2803037240
Người đại diện: LÊ THỊ HUYỀN
25-27 Đường Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam