Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông vinh


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP CHELATE ASIA

Mã số thuế: 2803030904
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DINH HUỆ

Mã số thuế: 2803029320
Người đại diện: LÊ VĂN DINH
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2803029497
Người đại diện: MAI HÙNG SƠN
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM VĂN HUÂN

Mã số thuế: 2803029049
Người đại diện: LÊ VĂN HUÂN
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HUỆ TRANG

Mã số thuế: 2803029063
Người đại diện: NGÔ THỊ HUỆ
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYỄN NHÌ

Mã số thuế: 2802992401
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH NHÌ
Thôn Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÍ ĐẠI

Mã số thuế: 2802992384
Người đại diện: BÙI TRÍ ĐẠI
Thôn Tam Thọ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG SƠN

Mã số thuế: 2803021748
Người đại diện: LÊ VĂN HUYNH
Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HÙNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802982812
Người đại diện: NGUYỄN THỌ HÙNG
Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM & XD CHUNG ANH

Mã số thuế: 2802982594
Người đại diện: HOÀNG NGỌC CHUNG
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TRẦN VINH

Mã số thuế: 2802982636
Người đại diện: TRẦN XUÂN VINH
Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM BẢO ĐẠI

Mã số thuế: 2802982869
Người đại diện: TRẦN VĂN TUẤN
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM VÀ XÂY DỰNG THẮNG BÌNH

Mã số thuế: 2802982160
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÌNH
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM PHONG

Mã số thuế: 2803012581
Người đại diện: TRẦN XUÂN TÙNG
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN COCO GIANG

Mã số thuế: 2803007528
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHUNG
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THANH TÙNG TH

Mã số thuế: 2802992271
Người đại diện: VŨ THANH TÙNG
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THANH HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2802972211
Người đại diện: HÀ SỸ TOÀN
Khu Dân Cư Đồng Sâm Thôn Đa Sĩ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT PHÚ XUÂN 36

Mã số thuế: 2802546157
Người đại diện: Lê Thu Hà
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LAM PHÚ 36

Mã số thuế: 2802575246
Người đại diện: Lê Văn Lam
Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHÔI ANH

Mã số thuế: 2802928188
Người đại diện: LÊ THỊ VÂN ANH
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN 68

Mã số thuế: 2802929015
Người đại diện: LÊ ĐÌNH CƯỜNG
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV THƯƠNG MẠI TÙNG ANH

Mã số thuế: 2802892090
Người đại diện: NGÔ XUÂN TÙNG
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH

Mã số thuế: 2802891812
Người đại diện: HOÀNG NGỌC VINH
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XDTM & DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN ANH

Mã số thuế: 2802891770
Người đại diện: NGUYỄN THỌ BA
Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX & TM NAM YÊN

Mã số thuế: 2802891788
Người đại diện: NGUYỄN THỊ YÊN
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam