Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông vinh


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM MINH HIẾU

Mã số thuế: 2803089263
Người đại diện: LÊ MINH HIẾU
Nhà ông Lê Minh Hiếu, thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT NGỌC

Mã số thuế: 0108683224-001
Người đại diện: TRẦN VĂN ĐÔNG
Nhà Ông Nguyễn Văn Châu, thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÝ BÌNH

Mã số thuế: 2803094714
Người đại diện: LÊ THỊ LÝ
Nhà bà Lê Thị Lý, thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HẰNG NGA

Mã số thuế: 2803094376
Người đại diện: LÊ THỊ NGA
Nhà bà Lê Thị Nga, thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC LƯU

Mã số thuế: 2803094094
Người đại diện: HOÀNG NGỌC LƯU
Nhà ông Hoàng Ngọc Lưu, thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP GIA KHOÁT

Mã số thuế: 2803093862
Người đại diện: MAI GIA KHOÁT
Nhà ông Mai Gia Khoát, thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HÙNG TRÁNG

Mã số thuế: 2803093573
Người đại diện: MAI HÙNG TRÁNG
Nhà ông Mai Hùng Tráng, thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM NGUYỄN LÀ

Mã số thuế: 2803093566
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LÀ
Nhà bà Nguyễn Thị Là, thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI LOAN

Mã số thuế: 2803089792
Người đại diện: MAI VĂN LOAN
Nhà ông Mai Văn Loan, thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM ĐÌNH NAM

Mã số thuế: 2803089880
Người đại diện: LÊ ĐÌNH NAM
Nhà ông Lê Đình Nam, thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TÁM THƠM

Mã số thuế: 2803090082
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TÁM
Nhà bà Nguyễn Thị Tám, thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104162894-005
Người đại diện: TRẦN VĂN TUẤN
Nhà ông Trần Văn Tuấn, bà Trần Hải Yến, Thôn Đồng Cao, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ VẬT TƯ HOÀNG PHÁT THANH HÓA

Mã số thuế: 2803077719
Người đại diện: LÂM NGỌC LƯƠNG
Tại nhà Ông: Lâm Ngọc Lương, Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY THANH HÓA

Mã số thuế: 2803058378
Người đại diện: PHÙNG THỊ THỦY
thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM ANH QUÂN

Mã số thuế: 2803045001
Người đại diện: LÊ DUY DŨNG
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIM ANH TH

Mã số thuế: 2803044872
Người đại diện: LÊ THỊ KIM
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 2803044840
Người đại diện: BÙI SỸ DƯƠNG
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM CHUNG TUYẾN

Mã số thuế: 2803044819
Người đại diện: HOÀNG NGỌC CHUNG
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC THANH HÓA

Mã số thuế: 2803045026
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THỦY
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH ANH

Mã số thuế: 2803043967
Người đại diện: Bùi Văn Hòa
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ AN TOÀN PCCC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2803036913
Người đại diện: TẠ VĂN CƯỜNG
Thôn Đa Sỹ, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH - CHI NHÁNH THANH HÓA

Mã số thuế: 0307633556-021
Người đại diện: ĐÀO CAO BÍCH NGỌC
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP CHELATE ASIA

Mã số thuế: 2803030904
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Thôn Văn Khê, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DINH HUỆ

Mã số thuế: 2803029320
Người đại diện: LÊ VĂN DINH
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2803029497
Người đại diện: MAI HÙNG SƠN
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam