Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường đông tân


CÔNG TY TNHH KDTM AN BÌNH

Mã số thuế: 2803035243
Người đại diện: LÊ QUANG MẠN
Khu làng nghề Đông Tân, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐTTM PHÚ LÂM ĐT

Mã số thuế: 2803030830
Người đại diện: NGUYỄN PHÚ LÂM
phố Tân Hưng, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐTXD PHÙNG THANH

Mã số thuế: 2803030608
Người đại diện: PHÙNG ĐÌNH THANH
Phố Tân Hạnh, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM KINH DOANH LÊ XUYẾN

Mã số thuế: 2803030284
Người đại diện: LÊ THỊ XUYẾN
Phố Tân dân, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM KINH DOANH LƯU BA

Mã số thuế: 2803030291
Người đại diện: LƯU THỊ BA
phố Tân Lê, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐTMM NGUYỄN THẮM

Mã số thuế: 2803030485
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THẮM
phố Tân Lê, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐTTM LÊ MINH TH

Mã số thuế: 2803030189
Người đại diện: LÊ THỊ MINH
Phố Tân dân, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TKQD

Mã số thuế: 2803030206
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Phố Tân Lê, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM KINH DOANH THỌ TÂN

Mã số thuế: 2803030132
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỌ
Phố Tân dân, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM KINH DOANH ĐÌNH QUÝ

Mã số thuế: 2803030213
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH QUÝ
Phố Tân Lợi, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐTXD KINH DOANH ĐÔNG TÂN

Mã số thuế: 2803030171
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Phố Tân Hạnh, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH OANH TÀI

Mã số thuế: 2802989007
Người đại diện: LÊ THỊ OANH
Phố Tân Thọ, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ TM ANH ĐẠT

Mã số thuế: 2802969508
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUÝ
Số nhà 210 đường Nguyễn Đình Thuần, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LAM KINH

Mã số thuế: 2802995032
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN
Phố Tân Cộng, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIÊN CƯỜNG AN PHÚ NÔNG PHÁT

Mã số thuế: 2803016096
Người đại diện: LÊ VĂN KIÊN
Số 889 đường Nguyễn Trãi, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD LÂM HƯNG

Mã số thuế: 2803015864
Người đại diện: VŨ QUANG DŨNG
Thôn Tân Cộng, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN DV CẦM ĐỒ ĐẠI BẢO

Mã số thuế: 2803014564
Người đại diện: LÊ THỊ HOA
176 Nguyễn Đình Thuần, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐINH QUYÊN

Mã số thuế: 2802982851
Người đại diện: NGUYỄN THỊ QUYÊN
Phố Tân Dân, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ SINH TƯƠI

Mã số thuế: 2802982629
Người đại diện: TRẦN THỊ TƯƠI
Phố Tân Dân, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN DUNG ĐT

Mã số thuế: 2802986246
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DUNG
tổ dân phố Tân Lê , Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ TRUNG ĐỨC ĐT

Mã số thuế: 2802986253
Người đại diện: LÊ TRUNG ĐỨC
tổ dân phố Tân Cộng , Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGÔI SAO XANH ĐT

Mã số thuế: 2802986260
Người đại diện: ĐÀO VĂN NGUYÊN
tổ dân phố Tân Thọ , Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN CHINH ĐT

Mã số thuế: 2802986278
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHINH
tổ dân phố Tân Dân , Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ TRUNG PHÚC ĐT

Mã số thuế: 2802986285
Người đại diện: LÊ TRUNG PHÚC
Tổ dân phố Tân Cộng, Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VĂN CẦN ĐT

Mã số thuế: 2802986292
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CẦN
tổ dân phố Tân Hạnh , Phường Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam