Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông tân


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 02 TẠI THANH HÓA - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0101286669-009
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HOÀN
Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JP

Mã số thuế: 2802809261-001
Người đại diện: ĐÀO THỊ HOA
Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KD TRẦN HẢI YẾN

Mã số thuế: 2802582130
Người đại diện: Trần Thị Yến
Xóm Tân Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TNHH ĐẦU TƯ KD NGUYỄN PHƯỢNG

Mã số thuế: 2802582229
Người đại diện: Nguyễn Thị Phượng
Xóm Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KD LÊ HUỆ

Mã số thuế: 2802582155
Người đại diện: Lê Thị Huệ
Xóm Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KD KHƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 2802583688
Người đại diện: Khương Hữu Hải
Xóm Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KD LÊ CHUẨN

Mã số thuế: 2802583705
Người đại diện: Lê Văn Chuẩn
Xóm Tân Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KDTMDV VĂN TOÀN

Mã số thuế: 2802912205
Người đại diện: PHẠM VĂN TOÀN
Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KD NGỌC GIÁP

Mã số thuế: 2802912269
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC GIÁP
Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KD TRỊNH PHÁN HỢP

Mã số thuế: 2802912212
Người đại diện: TRỊNH PHÁN HỢP
Thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HƯƠNG TÂN LÊ

Mã số thuế: 2802911642
Người đại diện: LÊ THỊ HƯƠNG
Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDVTM VĂN SƠN

Mã số thuế: 2802911635
Người đại diện: LÊ VĂN SƠN
Xóm Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDVTM THU TRANG

Mã số thuế: 2802911674
Người đại diện: LÊ THỊ THU TRANG
Thôn Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KDDV VĂN KHÁNH

Mã số thuế: 2802910737
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHÁNH
thôn Tân Dân, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KD ĐÌNH NGỌC

Mã số thuế: 2802910744
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC
thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐỨC HẠNH TH

Mã số thuế: 2802910776
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HẠNH
thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÌNH TÂN ĐT

Mã số thuế: 2802910800
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÌNH
thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KD ĐẶNG OANH

Mã số thuế: 2802909428
Người đại diện: ĐẶNG THỊ OANH
thôn Tân Tự, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN SƠN ĐT

Mã số thuế: 2802909410
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG SƠN
thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẬU YẾN

Mã số thuế: 2802909403
Người đại diện: ĐẬU HẢI YẾN
thôn Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VŨ XUÂN DŨNG ĐT

Mã số thuế: 2802908671
Người đại diện: VŨ XUÂN DŨNG
thôn Tân Thọ, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DANH THÀNH

Mã số thuế: 2802886308
Người đại diện: NGUYỄN THƯỜNG
Thôn Tân Lê, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHONG HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2802885368
Người đại diện: BÙI THANH TÙNG
Xóm Tân Cộng, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CP PHÚ THỊNH CONTRUCTION

Mã số thuế: 2802869704
Người đại diện: LÊ HÙNG CƯỜNG
Tân Hạnh, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 2802868676
Người đại diện: PHẠM VĂN CHUNG
Thôn Tân Lợi, Xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam