Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã phú lâm


CÔNG TY TNHH HẢI PHÁT NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803013352
Người đại diện: LÊ ĐĂNG HẢI
Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN SƠN NEW

Mã số thuế: 2803012574
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH BA
Thôn Văn Sơn , Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD PHÚ LÂM

Mã số thuế: 2803008458
Người đại diện: LÊ VĂN SÁU
Thôn Trường Sơn , Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DVTM MINH ĐỨC

Mã số thuế: 2802938605
Người đại diện: DƯƠNG VĂN HƯỜNG
Thôn Thanh Tân, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2802920573
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRUNG
Thôn Đại Đồng, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUNG TÂM

Mã số thuế: 2802900792
Người đại diện: LÊ ĐÌNH TRUNG
Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH TÂM NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802882889
Người đại diện: LÊ ĐÌNH TÀI
Thôn 5, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP DVTM HUYỀN TRANG HUDATHACO

Mã số thuế: 2802843008
Người đại diện: ĐẶNG THỊ HUYỀN
Thôn Thịnh Hùng, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI CRANE

Mã số thuế: 2802759483
Người đại diện: TRẦN THẾ PHÚ
Thôn 4, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC YẾN

Mã số thuế: 2802651948
Người đại diện: PHẠM VĂN NGỌC
Thôn Thịnh Hùng, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TĨNH NGỌC

Mã số thuế: 2802488674
Người đại diện: TRẦN QUÝ TĨNH
Thôn 5, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH PHÚ

Mã số thuế: 2802608029
Người đại diện: LÊ VĂN LUÂN
Thôn 2, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HỒNG ANH

Mã số thuế: 2802156340
Người đại diện: LÊ TRỌNG TÀI
Thôn Trường Sơn, Xã Phú Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam