Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tân dân


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BẢO AN SMP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802831813
Người đại diện: PHAN VĂN TƯ
Thôn Minh Sơn, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUNG THỰC

Mã số thuế: 2802821244
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DUNG
Thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI THU

Mã số thuế: 2802475611
Người đại diện: HỒ VĂN HẢI
Thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT TƯ HOÀNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2802601344
Người đại diện: HOÀNG VĂN CƯỜNG
Thôn Hồ Thịnh, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẮM NGỌC

Mã số thuế: 2802151790
Người đại diện: HỒ VĂN NGỌC
Thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỒ THỊNH

Mã số thuế: 2802413830
Người đại diện: HỒ THỊ HƯƠNG
Thôn Hồ Thịnh, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX NƯỚC TINH KHIẾT THU HOA

Mã số thuế: 2802428523
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THU
Thôn Minh Sơn, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA - TH

Mã số thuế: 2802113315
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CƠ SỞ 4 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI KỸ THUẬT ĐÀM GIA

Mã số thuế: 2801627050-003
Người đại diện: ĐÀM QUANG VINH
Tại nhà Vũ Thị Lý, thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI TÂN TIẾN

Mã số thuế: 2802471254
Người đại diện: Hồ Văn Nhung
Thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỒ THỊNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2802423204
Người đại diện: Hồ Thị Lai
Làng Hồ Thịnh, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÙNG HIỀN

Mã số thuế: 2801738709
Người đại diện: LÊ SỸ HÙNG
Nhà ông Lê Sỹ Hùng, thôn Hồ Thịnh, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG THẢO NGA

Mã số thuế: 2801728690
Người đại diện: LÊ THỊ THANH NGA
Nhà ông Nguyễn Văn Tùng, thôn Tiền Phong, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG TÂN DÂN

Mã số thuế: 2801689152
Người đại diện: TỐNG MINH TIẾN
Nhà Ông Tống Minh Tiến, thôn Thanh Minh, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LINH BẢO SƠN

Mã số thuế: 2801681594
Người đại diện: TRƯƠNG MINH HOA
Nhà ông Trương Minh Hoa, thôn Thanh Minh, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2801664415
Người đại diện: LÊ HỮU KHOÁT
Tại nhà ông Lê Hữu Khoát, thôn Thanh Minh , Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 2801841512
Người đại diện: LÊ VĂN LỢI
Nhà ông Lê Văn Lợi, thôn Thanh Minh, Xã Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam