Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải thượng


CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬN TẢI BẢO LÂM

Mã số thuế: 2802514596
Người đại diện: NGUYỄN HỮU BẢO
Đường 513, thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH NGHI SƠN - CÔNG TY TNHH VN HACO

Mã số thuế: 0313351704-003
Người đại diện: NGUYỄN THANH HẢI
Nghi Sơn Hotel, thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN S-CORE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA

Mã số thuế: 0106827720-002
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN DŨNG
Thôn Nam Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯƠNG CẦN

Mã số thuế: 2801979302
Người đại diện: CAO THỊ CẦN
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2801975241
Người đại diện: LÊ DUY TUYÊN
Nhà ông Lê Duy Tuyên, thôn Liên Trung, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH 68

Mã số thuế: 2802476100
Người đại diện: DƯƠNG CÔNG DUY
Thôn Liên Trung, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ADCOM E&C

Mã số thuế: 2802616326
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đường 513 Thôn Liên Trung, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC & VẬN TẢI THƯƠNG MẠI NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802556363
Người đại diện: MẠCH THỌ LÂN
Thôn Liên Trung, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM THÙY AN

Mã số thuế: 2802552866
Người đại diện: PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802467508
Người đại diện: VŨ THỊ VÂN
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LC NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802598317
Người đại diện: NGUYỄN MAI CHI
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG LỢI TẠI THANH HÓA

Mã số thuế: 5701737087-001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VINH
Thôn Liên Sơn, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGHI SƠN I

Mã số thuế: 2801898942
Người đại diện: MAI ĐÌNH CÔNG
Nhà ông Mai Đình Công, thôn Nam Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 2801903712
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HỢP
Nhà bà Dương Thị Hợp, thôn Liên Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TUẤN BẮC

Mã số thuế: 2801948311
Người đại diện: ĐỖ XUÂN TUẤN
Thôn Cao Lư, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH DŨNG PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2801952212
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THỤC
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH LINH

Mã số thuế: 2801957884
Người đại diện: LÊ THẾ ĐẠI
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM LINH

Mã số thuế: 2801958849
Người đại diện: PHẠM VĂN LINH
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ VỆ SINH TÀU BIỂN QUẢNG HÀ

Mã số thuế: 2801963775
Người đại diện: LÊ THẾ NGHĨA
Thôn Nam Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ORC

Mã số thuế: 2801966790
Người đại diện: ĐOÀN ĐỖ NAM ANH
Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 8A TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 2801970349
Người đại diện: TRẦN THỊ THÚY
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÒN MÊ

Mã số thuế: 2801970927
Người đại diện: LÊ THÁI TỊNH
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI HOÀNG KIM

Mã số thuế: 2801971060
Người đại diện: NGUYỄN VĂN OANH
Thôn Liên Sơn, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH D & G MIỀN BẮC

Mã số thuế: 2801971575
Người đại diện: HÀ VĂN GIANG
Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HƯƠNG SƠN - NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802050425
Người đại diện: LƯƠNG VĂN SƠN
Thôn Liên Trung, Xã Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam