Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã các sơn


CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA CONSTRUCTION

Mã số thuế: 2803021508
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG THỰC
Thôn Hải Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VƯƠNG THANH

Mã số thuế: 2803020656
Người đại diện: ĐINH VĂN TÔN
Thôn Các, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV MAY MINH LONG

Mã số thuế: 2803010908
Người đại diện: LÊ THẾ BÌNH
Thôn Kiêm Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐO ĐẠC VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802998749
Người đại diện: NGUYỄN HỮU NGỌC
Thôn Quế Lam, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI T88

Mã số thuế: 2802966063
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Thôn Phú Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TOẢN

Mã số thuế: 2802939944
Người đại diện: LÊ ĐỨC TOẢN
Thôn Đông, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG HỢP LONG

Mã số thuế: 2802923084
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HỢP
thôn Các, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN DŨNG

Mã số thuế: 2802915534
Người đại diện: LÊ HỮU HẢI
thôn Đông, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÁC QUÝ

Mã số thuế: 2802906233
Người đại diện: VŨ VĂN QUÝ
Thôn Các , Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYẾT HƯƠNG

Mã số thuế: 2802854874
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUYẾT
Thôn Hải Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 2802806260
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG DŨNG
Thôn Hoành Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĂN ĐÔNG

Mã số thuế: 2802670323
Người đại diện: HỒ VĂN ĐÔNG
Thôn Quế Lam, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỖ TRUNG

Mã số thuế: 2802475587
Người đại diện: ĐỖ VĂN TRUNG
Thôn Kim Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VƯƠNG HẢI

Mã số thuế: 2801995791
Người đại diện: ĐẬU VĂN PHÁC
Thôn Phú Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV & TM NHẬT MINH

Mã số thuế: 2802311564
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG SƠN
Thôn Kiêm Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUANG NHÀN

Mã số thuế: 2802447357
Người đại diện: LÂM NGỌC QUANG
Thôn Hải Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH KHÔI

Mã số thuế: 2802543237
Người đại diện: Nguyễn Văn Khôi
Thôn Hoành Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG THƯ SƠN

Mã số thuế: 2802565590
Người đại diện: PHẠM VĂN THƯ
Thôn Quế Sơn, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DHT

Mã số thuế: 2801685775
Người đại diện: ĐẬU VĂN TUẤN
Nhà ông Đậu Văn Dênh, thôn Thượng, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHAN THÔN

Mã số thuế: 2801384471
Người đại diện: PHAN VĂN THÔN
Thôn Đông, Xã Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam