Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải ninh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ BÌNH MINH

Mã số thuế: 2802810059
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Thôn Đoan Hùng, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THĂNG THU

Mã số thuế: 2802805933
Người đại diện: LÊ ĐÌNH THĂNG
Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LẬP HẢO

Mã số thuế: 2802806013
Người đại diện: LÊ THỊ BÍCH HẢO
Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 2802805958
Người đại diện: LÊ DUY HOÀNG
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV HƯNG THẢO

Mã số thuế: 2802805940
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUỆ
Thôn Hồng Kỳ, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ THẮNG

Mã số thuế: 2802805926
Người đại diện: LÊ ĐÌNH HÀ
Thôn Hồng Kỳ, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỘI ĐỒNG

Mã số thuế: 2802805919
Người đại diện: LÊ DUY ĐỒNG
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI THẢO

Mã số thuế: 2802805700
Người đại diện: LÊ ĐÌNH THÁI
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VINH SƠN

Mã số thuế: 2802579427
Người đại diện: LÊ THỊ OANH
Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG LOAN

Mã số thuế: 2802475869
Người đại diện: BÙI THỊ LOAN
Thôn Nhân Hưng, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH MOBILE

Mã số thuế: 2802475876
Người đại diện: LÊ VĂN ANH
Thôn Hồng Kỳ, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MÀU XANH LÁ CÂY

Mã số thuế: 2802445712
Người đại diện: TRẦN THỊ TRANG
Thôn Nam Tiến, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG BÍCH

Mã số thuế: 2802477369
Người đại diện: HOÀNG VĂN BÍCH
Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG HANA

Mã số thuế: 2802479503
Người đại diện: LÊ ĐÌNH KIÊN
Thôn Hồng Kỳ, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HD

Mã số thuế: 2802556902
Người đại diện: TRẦN THỊ HẬU
Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TTV

Mã số thuế: 2802427713
Người đại diện: LÊ THỊ PHƯỢNG
Thôn Nhân Hưng, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC TÙNG

Mã số thuế: 2802481012
Người đại diện: LÊ NGỌC TÙNG
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐỨC VINH

Mã số thuế: 2802608075
Người đại diện: NGUYẾN VĂN ĐỨC
Thôn Hồng Kỳ, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HÀ HƯƠNG

Mã số thuế: 2802601432
Người đại diện: BÙI MINH HÀ
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802601457
Người đại diện: BÙI THỊ SƠN
Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG HUỆ

Mã số thuế: 2802601337
Người đại diện: BÙI VĂN QUANG
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BINBO

Mã số thuế: 2802599568
Người đại diện: PHAN THỊ PHƯƠNG
Thôn Đồng Minh, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THANH TUYÊN

Mã số thuế: 2802599631
Người đại diện: LÊ CÔNG TUYÊN
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH NGÂN HẢI

Mã số thuế: 2802599550
Người đại diện: LÊ CÔNG NGÂN
Thôn Hạnh Phúc, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TUẤN HẰNG

Mã số thuế: 2801954442
Người đại diện: HOÀNG THỊ HẰNG
Chợ Kho, Xã Hải Ninh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam