Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghi sơn


CÔNG TY TNHH TCT GREENWOOD NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803041092
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DUY MINHHỒ QUANG SÁNG
Xóm Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG NGHI SƠN HOUSE

Mã số thuế: 2803038452
Người đại diện: NGUYỄN HUY HIỆU
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803035571
Người đại diện: TRẦN VĂN TRAI
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÌNH YÊN

Mã số thuế: 2803033246
Người đại diện: PHAN THỊ DUNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG - NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803028729
Người đại diện: TRẦN VĂN ĐOÀN
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HÀ CƯỜNG

Mã số thuế: 2803028101
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÀ
Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HẰNG

Mã số thuế: 2803027958
Người đại diện: PHẠM THỊ HẰNG
Thôn Bắc Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM HƯƠNG QUÂN

Mã số thuế: 2803027940
Người đại diện: LÊ THỊ HƯƠNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG

Mã số thuế: 2803015335
Người đại diện: TRẦN THỊ TUYẾT SINH
thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803014973
Người đại diện: CHU THANH HOÀN
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẢO MÊ

Mã số thuế: 2803008634
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LỆ
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC HẰNG HÙNG

Mã số thuế: 2802966190
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẰNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG THIÊN MINH

Mã số thuế: 2802928371
Người đại diện: NGHIÊM VĂN PHƯƠNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802921224
Người đại diện: LƯỜNG ĐỨC HÙNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH & VẬN TẢI BIỂN NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802882656
Người đại diện: VŨ ANH THUẬN
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN VĂN THUẬT

Mã số thuế: 2802882864
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THUẬT
Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƯỜNG HÀ

Mã số thuế: 2802854627
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SẢN ĐỊNH DŨNG

Mã số thuế: 2802854722
Người đại diện: NGHIÊM THỊ ĐỊNH
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THẮNG HƯƠNG

Mã số thuế: 2802847595
Người đại diện: TRẦN VĂN THẮNG
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802837491
Người đại diện: Nguyễn Thị Phượng
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SẢN DŨNG LỆ

Mã số thuế: 2802831517
Người đại diện: NGHIÊM XUÂN DŨNG
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG NAM

Mã số thuế: 2802807377
Người đại diện: PHAN THỊ DUNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SẢN XUÂN HIỀN

Mã số thuế: 2802806052
Người đại diện: ĐỒNG VĂN XUÂN
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV CƠ KHÍ MINH SƠN

Mã số thuế: 2802805806
Người đại diện: TRẦN MINH SOÁI
Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH RUBY TRAN

Mã số thuế: 2802804337
Người đại diện: TRẦN NGỌC TÂM
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam