Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã nghi sơn


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG

Mã số thuế: 2803015335
Người đại diện: TRẦN THỊ TUYẾT SINH
thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803014973
Người đại diện: CHU THANH HOÀN
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẢO MÊ

Mã số thuế: 2803008634
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LỆ
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC HẰNG HÙNG

Mã số thuế: 2802966190
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẰNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG THIÊN MINH

Mã số thuế: 2802928371
Người đại diện: NGHIÊM VĂN PHƯƠNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802921224
Người đại diện: LƯỜNG ĐỨC HÙNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH & VẬN TẢI BIỂN NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802882656
Người đại diện: VŨ ANH THUẬN
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN VĂN THUẬT

Mã số thuế: 2802882864
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THUẬT
Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƯỜNG HÀ

Mã số thuế: 2802854627
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SẢN ĐỊNH DŨNG

Mã số thuế: 2802854722
Người đại diện: NGHIÊM THỊ ĐỊNH
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THẮNG HƯƠNG

Mã số thuế: 2802847595
Người đại diện: TRẦN VĂN THẮNG
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802837491
Người đại diện: Nguyễn Thị Phượng
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SẢN DŨNG LỆ

Mã số thuế: 2802831517
Người đại diện: NGHIÊM XUÂN DŨNG
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG NAM

Mã số thuế: 2802807377
Người đại diện: PHAN THỊ DUNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI SẢN XUÂN HIỀN

Mã số thuế: 2802806052
Người đại diện: ĐỒNG VĂN XUÂN
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV CƠ KHÍ MINH SƠN

Mã số thuế: 2802805806
Người đại diện: TRẦN MINH SOÁI
Thôn Thanh Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH RUBY TRAN

Mã số thuế: 2802804337
Người đại diện: TRẦN NGỌC TÂM
Thôn Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HUYNH THỦY

Mã số thuế: 2802803703
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HUYNH
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUANG TỂ

Mã số thuế: 2802778630
Người đại diện: LÊ QUANG TỂ
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2802772893
Người đại diện: MAI THANH BÌNH
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM THỊNH NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802685633
Người đại diện: TRẦN VĂN CHUNG
Trung Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2802680586
Người đại diện: TRẦN THỊ PHƯỢNG
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI DIỆP LÂM

Mã số thuế: 2802670316
Người đại diện: LÊ VĂN SƠN
Thôn Thanh Sơn , Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG 89 - CHI NHÁNH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI LINH TRANG

Mã số thuế: 2802575119-001
Người đại diện: VŨ ĐỨC NAM
Chợ đảo Nghi Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI THÀNH THÁI

Mã số thuế: 2802475107
Người đại diện: LƯU VĂN THÁI
Thôn Bắc Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam