Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã triêu dương


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN LÂM SẢN CƠ KHÍ TÀI HIỀN

Mã số thuế: 2802228919
Người đại diện: LÊ ĐÌNH TÀI
Thôn Bắc Sơn, Xã Triêu Dương, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC SỸ

Mã số thuế: 2802319997
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC SỸ
Thôn Đông Lân, Xã Triêu Dương, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam