Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường tân dân


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 2802993099
Người đại diện: LÂM NGỌC LONG
Tổ dân phố Hồ Thượng, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2803012969
Người đại diện: LÊ VĂN HÙNG
Thôn Thanh Minh, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG L&H ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2802990323
Người đại diện: BÙI KHẮC LƯƠNG
Tổ dân phố Hồ Thượng, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG COECO

Mã số thuế: 2802965119
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ ĐÀO
Tổ dân phố Hồ Trung, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP NT

Mã số thuế: 2802905423
Người đại diện: Lê Ngọc Nam
Tổ 3, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẮNG HÙNG

Mã số thuế: 2802863452
Người đại diện: LÊ VĂN THẮNG
Thanh Minh, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ THANH

Mã số thuế: 2802842420
Người đại diện: LÊ THỊ HỒNG
Thôn Thanh Minh, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯỢNG PHÚ

Mã số thuế: 2802665517
Người đại diện: BÙI THỊ HÀ
Nhà ông Bùi Khắc Văn, Phố Hồ Trung, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2802490320
Người đại diện: PHAN VĂN TUẤN
Tổ dân phố Minh Sơn , Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ THƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 2802601584
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG YÊN
Thôn Hồ Thượng, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HÙNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802601023
Người đại diện: TRƯƠNG PHÚ PHƯƠNG
Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI VĂN TUẤN

Mã số thuế: 2802601591
Người đại diện: HỒ VĂN TUẤN
Tổ dân phố Hồ Trung, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH EBM

Mã số thuế: 2802440746
Người đại diện: LÊ XUÂN ANH
TDP Hồ Thượng, Phường Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam