Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã anh sơn


CÔNG TY TNHH MTV ANH KHOA TH

Mã số thuế: 2803021917
Người đại diện: LƯỜNG ĐÌNH TÌNH
Thôn Yên Tôn, Xã Anh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LINH DUNG HV

Mã số thuế: 2802956499
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LINH
Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐTXD VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 2802938901
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẾ
Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG SAIDU

Mã số thuế: 2802926984
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LAN
Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG QUANG HUY

Mã số thuế: 2802760834
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HUY
Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MINH TRUNG TG

Mã số thuế: 2802608036
Người đại diện: TRẦN VĂN TRUNG
Thôn Bài, Xã Anh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM SẠCH TUẤN NĂM SAO

Mã số thuế: 2802393013
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TUẤN
Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam