Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải bình


CÔNG TY CP TM-DV XNK TÂM THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2802834331
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH TÂM
Thôn Nam Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁ THỂ LÊ VĂN VINH

Mã số thuế: 2802772928
Người đại diện: LÊ VĂN VINH
Thôn Liên Thịnh, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁ THỂ NGUYỄN VĂN TƯƠNG

Mã số thuế: 2802772727
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TƯƠNG
Thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁ THỂ NGUYỄN THỊ TÚ

Mã số thuế: 2802772780
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TÚ
Thôn Nam Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁ THỂ LÊ TRỌNG ANH

Mã số thuế: 2802772558
Người đại diện: LÊ TRỌNG ANH
Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁ THỂ MẠCH THỊ HỒNG

Mã số thuế: 2802772526
Người đại diện: MẠCH THỊ HỒNG
Thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁ THỂ NGUYỄN THỊ TRỌNG

Mã số thuế: 2802772533
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TRỌNG
Thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV ANH TIẾN

Mã số thuế: 2802520550
Người đại diện: LÊ ANH TIẾN
Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV LONG QUÂN THANH HÓA

Mã số thuế: 2802643841
Người đại diện: LÊ THẾ LONG
Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN LINH

Mã số thuế: 2802519851
Người đại diện: TRẦN VĂN TUẤN
Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM & DV QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2802479253
Người đại diện: ĐỚI SĨ QUẾ
Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV LONG BÌNH

Mã số thuế: 2802519869
Người đại diện: HỒ VĂN LONG
Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN TIẾN

Mã số thuế: 2802622136
Người đại diện: Trần Mạnh Tiến
Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY CÔNG NGA

Mã số thuế: 2802475900
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGA
Thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NGỌC THỊNH

Mã số thuế: 2802475636
Người đại diện: PHAN VĂN NGỌC
Thôn Liên Đình, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – VẬN CHUYỂN AN BÌNH

Mã số thuế: 2802480594
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỦY
Thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802481051
Người đại diện: NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG
Thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNTECH

Mã số thuế: 2802587474
Người đại diện: TRỊNH VĂN TUÂN
Thôn Đoan Hùng, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 2802451018
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
Thôn Đoan Hùng, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG TUẤN BẮC

Mã số thuế: 2801946917
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KHUYÊN
Thôn Liên Hưng, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGỢI HƯƠNG

Mã số thuế: 2801900863
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NGỢI
Nhà ông Nguyễn Văn Ngợi, thôn Nam Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BỘT CÁ VIỆT NAM

Mã số thuế: 2801902162
Người đại diện: BÙI VĂN CHIẾN
Thôn Liên Hưng, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN HÙNG MINH

Mã số thuế: 2801906907
Người đại diện: HOÀNG VĂN DƯƠNG
Thôn Nam Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM&DV THÀNH BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2801927110
Người đại diện: NGUYỄN TÂN THÀNH
Nhà ông Lê Trọng Bình, thôn Tân Hải, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HIỀN PHÚ

Mã số thuế: 2801941570
Người đại diện: NGUYỄN DUY LIÊM
Thôn Đoan Hùng, Xã Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam