Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hải thanh


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG THÀNH 86

Mã số thuế: 2802801181
Người đại diện: TRẦN VĂN LONG
Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HÀ 886

Mã số thuế: 2802801738
Người đại diện: HỒ VĂN NGỌC
Thôn Thanh Nam, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH HƯƠNG TG

Mã số thuế: 2802801255
Người đại diện: PHÙNG BẢO THÀNH
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÙNG DƯƠNG 68

Mã số thuế: 2802801223
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TÙNG
Thôn Xuân Tiến, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH DUY TH

Mã số thuế: 2802801128
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHÁNH
Thôn Quang Minh, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN NHUNG HƯƠNG

Mã số thuế: 2802801135
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHUNG
Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN THẢO THÚY

Mã số thuế: 2802799447
Người đại diện: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN TUẤN ANH

Mã số thuế: 2802798323
Người đại diện: HỒ TUẤN ANH
Thôn Thanh Đông, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN CƯỜNG SEN

Mã số thuế: 2802798316
Người đại diện: NGUYỄN LÝ CƯỜNG
Thôn Quang Minh, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN HOA ANH

Mã số thuế: 2802797591
Người đại diện: BÙI THỊ HOA
Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN THANH QUÝ

Mã số thuế: 2802797584
Người đại diện: HỒ QUỲNH TRANG
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LẮP DỰNG MINH TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2802773960
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THƠ
Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGỌC THỦY

Mã số thuế: 2802771106
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC
Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 2802580133
Người đại diện: TRẦN THẾ HỒNG
Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN CƯỜNG HỒNG

Mã số thuế: 2802568979
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Thôn Thượng Hải, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHUNG THÔNG

Mã số thuế: 2802503869
Người đại diện: LÊ THỊ NHUNG
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG HƯNG HẰNG

Mã số thuế: 2802475594
Người đại diện: HOÀNG VĂN HƯNG
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HẢI SẢN CHÍNH QUÝ

Mã số thuế: 2802488226
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Thôn Quang Minh, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG ĐĂNG

Mã số thuế: 2802545989
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐĂNG
Thôn Quang Minh, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI HẢI

Mã số thuế: 2802545957
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HẢI
Thôn Quang Minh, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH TRANG ANH

Mã số thuế: 2802482707
Người đại diện: VŨ VĂN THĂNG
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM THÚY

Mã số thuế: 2802607709
Người đại diện: LÊ VĂN NAM
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÂN MƯỜI

Mã số thuế: 2802606180
Người đại diện: TRẦN VĂN NHÂN
Thôn Thanh Nam, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG HƯỜNG

Mã số thuế: 2802601552
Người đại diện: ĐIỀN VĂN THÔNG
Thôn Thanh Đình, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ ĐẮC THẮNG

Mã số thuế: 2802601312
Người đại diện: TRƯƠNG ĐẮC THẮNG
Thôn Thanh Xuyên, Xã Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam