Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thanh sơn


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DHK

Mã số thuế: 2803028895
Người đại diện: TRẦN VĂN DOANH
Thôn Phượng Áng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG TÂN

Mã số thuế: 2803029056
Người đại diện: HOÀNG NGỌC TÂN
Thôn Phượng Áng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY C93

Mã số thuế: 2803028687
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
Thôn Thanh Châu, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRỌNG QUANG

Mã số thuế: 2803014236
Người đại diện: ĐẬU ĐÌNH CHÍNH
thôn Thanh Bình, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHUNG QUÂN

Mã số thuế: 2803002255
Người đại diện: HOÀNG VĂN CHUNG
Thôn Sơn Thượng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI T&H

Mã số thuế: 2802954124
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Thôn Phúc Lý, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AN LONG

Mã số thuế: 2802928597
Người đại diện: ĐẬU THỊ LONG
thôn Thanh Bình, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SANG DOANH

Mã số thuế: 2802916834
Người đại diện: TRẦN VĂN DOANH
Phượng Áng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN CƯỜNG PVC

Mã số thuế: 2802824460
Người đại diện: HỒ SĨ CƯỜNG
Thôn Sơn Thượng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG GIA

Mã số thuế: 2802663492
Người đại diện: LƯỜNG KHÁNH DUY
Thôn Xuân Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM TỐNG GIA

Mã số thuế: 2802482175
Người đại diện: TỐNG KIM CƯƠNG
Thôn Xuân Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV-VT ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 2802466695
Người đại diện: LÊ NGỌC ĐÔNG
Thôn Trung Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM VÀ XÂY DỰNG NAM KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 2802594400
Người đại diện: HOÀNG ÍCH TÙNG
Thôn Sơn Hạ, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIỆN QUANG

Mã số thuế: 2802273291
Người đại diện: LÊ ĐÌNH SƠN
Xóm Đu, thôn Xuân Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG MINH

Mã số thuế: 2801970317
Người đại diện: CHÚC KIM DỊ
Nhà Ông Chúc Kim Dị, thôn 9 Thanh Bình, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV & TM THỊNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2802209708
Người đại diện: Tống Văn Hạp
Thôn Xuân Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MAY HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 2802282176
Người đại diện: THIỆU THỊ LÂN
Thôn Sơn Thượng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802299500
Người đại diện: VŨ THỊ TRANG
Thôn Sơn Thượng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỐNG ĐỨC HÙNG

Mã số thuế: 2802444363
Người đại diện: TỐNG VĂN TRUNG
Thôn Sơn Hạ, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẰNG HOA MOBILE

Mã số thuế: 2802476654
Người đại diện: LÊ ĐÌNH BẰNG
Thôn Trung Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV-VT SÔNG LAM

Mã số thuế: 2802540927
Người đại diện: HỒ BÁ LAM
Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Ô TÔ CƯỜNG ĐẠT

Mã số thuế: 2802390044
Người đại diện: LƯỜNG TÚ VỊNH
Thôn Sơn Thượng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG THỊNH

Mã số thuế: 2801960372
Người đại diện: NGUYỄN DUY
Thôn Sơn Thượng, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 2802145941
Người đại diện: TỐNG VĂN CHIẾN
Thôn Xuân Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY B85

Mã số thuế: 2801776599
Người đại diện: LÊ VĂN BÌNH
Thôn Trung Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam