Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường hải thanh


CHI NHÁNH THANH HOÁ - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHT MƯỜNG THANH

Mã số thuế: 2601079093-001
Người đại diện: PHÙNG VĂN HÙNG
Tổ dân phố Thượng Hải , Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SƠN HẢI NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803028528
Người đại diện: ĐẶNG VĂN SƠN
TDP Thanh Đình, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CÔNG HẰNG BA LÀNG

Mã số thuế: 2803026665
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẰNG
TDP Thượng Hải, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TÀI PHƯƠNG

Mã số thuế: 2803026295
Người đại diện: BÙI THỊ PHƯƠNG
Tổ dân phố Thanh Đông, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DVTM HUỆ MINH

Mã số thuế: 2803026390
Người đại diện: LÊ THỊ HUỆ
Tổ dân phố Thanh Đông, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DVTM XUÂN BẮC

Mã số thuế: 2803026383
Người đại diện: HOÀNG THỊ NGÀ
Tổ dân phố Thanh Xuyên, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI THỊNH CHÂU

Mã số thuế: 2802972476
Người đại diện: BÙI HỮU THỊNH
Tổ dân phố Thanh Đông, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV TOAN HƯNG

Mã số thuế: 2802994575
Người đại diện: ĐỖ ĐỨC HƯNG
Tổ dân phố Thanh Đông, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HƯNG NHUNG

Mã số thuế: 2802993356
Người đại diện: Nguyễn Văn Hưng
Tổ dân phố Thượng Hải, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN NAM HẢI

Mã số thuế: 2802972349
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÁI
Tổ dân phố Thượng Hải, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN SÁU XIÊM

Mã số thuế: 2802976329
Người đại diện: NGUYỄN THỊ SÁU
Tổ dân phố Thanh Xuyên, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN HỒNG NGUYỆN

Mã số thuế: 2802976978
Người đại diện: LÊ HỒNG NGUYỆN
Tổ dân phố Xuân Tiến, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TÌNH TÙNG

Mã số thuế: 2802977153
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TÌNH
Tổ dân phố Thanh Đông, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN THẮNG NAM

Mã số thuế: 2802972331
Người đại diện: LÊ THỊ THẮNG
Tổ dân phố Thanh Đông, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DA GAMA

Mã số thuế: 0317121902
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THIÊN
Tổ dân phố Thanh Nam, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỶ SẢN HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802963922
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÀ
Tổ dân phố Thượng Hải, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN THÀNH HIỆP

Mã số thuế: 2802935763
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÀNH
Tổ dân phố Quang Minh, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH GIA TỘC

Mã số thuế: 2802906787
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC DOAN
Tổ dân phố Thượng Hải, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ SÁU

Mã số thuế: 2802905857
Người đại diện: NGUYỄN HẢI LÝ
Thôn Thanh Xuyên, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI THANH PHƯỢNG

Mã số thuế: 2802905825
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THANH
Thôn Thanh Đông, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN NAM THANH

Mã số thuế: 2802905649
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LEM
Thôn Thanh Nam, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN TUẤN THẢO

Mã số thuế: 2802905430
Người đại diện: TRẦN THỊ THẢO
Thôn Thanh Đình, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HƯỜNG HT

Mã số thuế: 2802905712
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Thôn Thanh Nam, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN TĂNG HÀ

Mã số thuế: 2802905631
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TĂNG
Thôn Quang Minh, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ HƯNG NHUNG

Mã số thuế: 2802905416
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HƯNG
Thôn Thượng Hải, Phường Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam