Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường hải bình


CÔNG TY TNHH SXTM&DV VẬN TẢI ĐẠI NAM 36

Mã số thuế: 2803024509
Người đại diện: TRƯƠNG CÔNG ĐẠI
TDP Nam Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI LONG

Mã số thuế: 2803024361
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LONG
Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP SƠN HÀ

Mã số thuế: 2802969480
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THUẬN
thôn Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC CƯỜNG TH

Mã số thuế: 2802993003
Người đại diện: LÊ VĂN PHƯƠNG
Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN DŨNG TH

Mã số thuế: 2803018343
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ THIẾT

Mã số thuế: 2803018336
Người đại diện: LÊ VĂN THIẾT
Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD TM DV THANH BÌNH

Mã số thuế: 2803015127
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC HỘI
TDP Liên Đình, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DVTM AN LẠC PHÁT

Mã số thuế: 2803013659
Người đại diện: TRẦN VĂN BẰNG
Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT NGHI SƠN

Mã số thuế: 2803009211
Người đại diện: NGUYỄN THANH BÌNH
Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BIỂN HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2803009042
Người đại diện: NGUYỄN DUY PHÚC
Thôn Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HÙNG NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802993596
Người đại diện: TRẦN TRỌNG HÙNG
Tổ dân phố Đoan Hùng, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DƯƠNG ĐẶNG

Mã số thuế: 2802962830
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SÁU
Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH TRÁNG

Mã số thuế: 2802957679
Người đại diện: NGUYỄN NHƯ TRÁNG
Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TP OIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802943348
Người đại diện: LÊ THỊ NHUNG
Tổ dân phố Tân Vinh, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN LIÊN

Mã số thuế: 2802940146
Người đại diện: LÊ VĂN SINH
Tổ dân phố Tân Vinh, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 2802939006
Người đại diện: HOÀNG DOÃN HÙNG
Tổ dân phố Đoan Hùng, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DV VÀ ĐẦU TƯ NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802936830
Người đại diện: NGUYỄN BÁ DŨNG
Tổ dân phố Nam Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI HƯNG

Mã số thuế: 2802934689
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN HẢI
Tổ dân phố Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802930412
Người đại diện: HOÀNG VĂN ĐỨC
Tổ dân phố Liên Thịnh, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHỢ HẢI BÌNH

Mã số thuế: 2802922845
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHẤNHOÀNG THỊ TƯƠI
Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHÚ LÂM

Mã số thuế: 2802911018
Người đại diện: LÊ TUẤN ANH
Thôn Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT 86

Mã số thuế: 2802907068
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỊNH
Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ CHÍ

Mã số thuế: 2802905783
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHÍ
Thôn Liên Đình, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN XUÂN TOẢN

Mã số thuế: 2802905448
Người đại diện: TRẦN XUÂN TOẢN
Thôn Tiền Phong, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG CHUNG HÀ

Mã số thuế: 2802853454
Người đại diện: LÊ VĂN HÀ
Tổ dân phố Tân Hải, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam