Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn ba chúc


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MINH TÂM

Mã số thuế: 1602158620
Người đại diện: HỒ VĂN TÂM
Đường Ngô Tự Lợi, khóm An Hòa A, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG MINH AG

Mã số thuế: 1602154746
Người đại diện: HUỲNH THỊ NHƯ
Tổ 13, khóm An Bình, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIÊN SƠN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 90

Mã số thuế: 1801627080-048
Người đại diện: CAO CHÍ TÌNH
khóm An Hòa A, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÀNH TỚI

Mã số thuế: 1602140630
Người đại diện: PHẠM VĂN TỚI
Ấp An Bình, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN BÓN NHẬT MỸ

Mã số thuế: 1602128295
Người đại diện: LÊ VĂN VINH
Khóm An Hòa B, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI PHI TUYẾN

Mã số thuế: 1602127213
Người đại diện: VÕ MINH TUYẾN
Tổ 23, Khóm An Hòa B, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KHÁNH CHÚC

Mã số thuế: 1602121010
Người đại diện: PHẠM VĂN LIÊM
Khóm An Hòa A, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Đõ Thị Huỳnh Mai

Mã số thuế cá nhân: 1602058577
Người đại diện: Đõ Thị Huỳnh Mai
Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ THANH SANG

Mã số thuế: 1602111887
Người đại diện: LÊ THANH SANG
Tổ 5, Khóm An Định A, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THIÊN CẨM SƠN

Mã số thuế: 1602111968
Người đại diện: TRẦN THỊ NHIỄU
Khóm Núi Nước, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁI TRUNG

Mã số thuế: 1602109341
Người đại diện: LÊ VĂN QUỐC TRUNG
Khóm Thanh Lương, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRƯỜNG KHANG

Mã số thuế: 1602109334
Người đại diện: NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG
Khóm An Hòa B, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÊ DIỄM

Mã số thuế: 1602108796
Người đại diện: PHẠM VĂN HÂN
Khóm Núi Nước, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÂY DỰNG NGUYỄN THƯ

Mã số thuế: 1602107305
Người đại diện: NGUYỄN VIỆT THANH
Khóm An Hòa B, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VINH TIẾN

Mã số thuế: 1602104791
Người đại diện: LÊ VĂN VINH
Khóm An Hòa B, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯƠNG VĂN HUNG

Mã số thuế: 1602099326
Người đại diện: DƯƠNG VĂN HUNG
ĐT955B, Khóm An Bình, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ NHẬT

Mã số thuế: 1602096822
Người đại diện: NGUYỄN HỮU TÀI
Tổ 8, Khóm An Định B, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN VIỆT NGHĨA

Mã số thuế: 1602091260
Người đại diện: PHAN THỊ KIM HÊN
Tổ 16, Ấp An Bình, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Nguyễn Văn Thanh

Mã số thuế cá nhân: 1600455681
Người đại diện: Nguyễn Văn Thanh
Huyện Tri Tôn, An Giang

DOANH NGHIỆP TN LÚA GẠO ÚT DŨNG

Mã số thuế: 1601859126
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ÚT
Số 232, tổ 10, khóm An Bình, Thị Trấn Ba Chúc, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

PHẠM THỊ HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 1600572018
Người đại diện: Phạm Thị hoàng Yến
Xã Ba Chúc - Thị trấn Ba Chúc - Huyện Tri Tôn - An Giang.

Phạm Thị Hoàng Yến

Mã số thuế cá nhân: 1600228551
Người đại diện: Phạm Thị Hoàng Yến
Huyện Tri Tôn, An Giang

Đặng Hòang Dũng

Mã số thuế cá nhân: 1600836101
Người đại diện: Đặng Hòang Dũng
Huyện Tri Tôn, An Giang

Vương Hữu Phước

Mã số thuế cá nhân: 1600836214
Người đại diện: Vương Hữu Phước
Huyện Tri Tôn, An Giang

Lê Xuân Hòa

Mã số thuế cá nhân: 1600991629
Người đại diện: Lê Xuân Hòa
Huyện Tri Tôn, An Giang