Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn cô tô


CÔNG TY TNHH MTV TRẦN VĂN CƯỜNG

Mã số thuế: 1602161750
Người đại diện: TRẦN VĂN CƯỜNG
Tổ 13, Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUÂN LAM CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602161574
Người đại diện: HỒ VĨNH XUÂN
Tổ 2, Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LINH DUY CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602159455
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MAI
Tổ 18, khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ CÔ TÔ AN GIANG

Mã số thuế: 1602158839
Người đại diện: BÙI HỮU MINH
Khóm Tô An, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT HẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602158363
Người đại diện: LƯ VĂN NGÀ
Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN PHÁT CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602157578
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU
Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NEÁNG TIỀN

Mã số thuế: 1602156609
Người đại diện: NEÁNG HƯƠNE
Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602156373
Người đại diện: NGUYỄN THỊ ĐIỆP
Khóm Huệ Đức, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HOÀNG NHÃ

Mã số thuế: 1602156285
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG NHÃ
Khóm Huệ Đức, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LAM PHÁT

Mã số thuế: 1602155764
Người đại diện: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Dãy B khu dân cư, Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐIỆP CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602155588
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐIỆP
Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUỐC THỊNH CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602153816
Người đại diện: NGÔ VĂN NHỚ
Tổ 2, Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI YẾN CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602149746
Người đại diện: HUỲNH THỊ DIỄM PHI
Tổ 8, Khóm Tô Lợi, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HAI QUAY CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602141874
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUAY
Khóm Huệ Đức, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH KIẾN CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602140581
Người đại diện: ĐỖ TUYẾT PHƯƠNG
Tổ 07, khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA LINH CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602140574
Người đại diện: LÂM THỊ TUYẾT LINH
Tổ 05, khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602139184
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN LÝ
Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUÂN ĐÀO CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602138695
Người đại diện: LÊ QUỐC KHÁNH
Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THẢO HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 1602137740
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THIỆN
Khóm Tô Lợi, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ HUỆ ĐỨC

Mã số thuế: 1602135895
Người đại diện: NGUYỄN THÚY LIÊN
Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHƯ MINH CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602135888
Người đại diện: DƯƠNG QUANG VŨ
Khóm Sóc Triết, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN THÉP VẠN ĐẠI THÀNH CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602133665
Người đại diện: VÕ MINH ĐIỀN
Tổ 5, ấp Tô Lợi, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH NGỌC CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602120049
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
Tổ 3, Khóm Tô Bình, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN THẠNH LỢI

Mã số thuế: 1602069723-001
Người đại diện: TRẦN THẠNH PHÁT
Khóm Tô Lợi, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LINH TÂM CÔ TÔ

Mã số thuế: 1602087176
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH
Khóm Tô Phước, Thị trấn Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam