Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tân tuyến


CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH AG

Mã số thuế: 1602162088
Người đại diện: ĐOÀN HỮU NGHỊ
Tổ 13, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP TRI TÔN

Mã số thuế: 1602156398
Người đại diện: LÊ THỊ THU NGA
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC CHỢ NGUYỄN VĂN HÙNG

Mã số thuế: 1602139498
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Kiot số 5 Chợ nông sản Tân Tuyến, Ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU THUẬN BÌNH YÊN MỘT

Mã số thuế: 1602133792
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC RỒI
Tỉnh lộ 943, Tổ 2, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ NHÀ XINH

Mã số thuế: 1602127887
Người đại diện: LÝ LÊ MỸ HOÀNG
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1602127904
Người đại diện: LÝ LẬP TUẤN
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÁT HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1602127929
Người đại diện: LÊ THỊ THU NGA
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH KIM HOÀNG

Mã số thuế: 1602127911
Người đại diện: LÝ LÊ KIM HOÀNG
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG LÝ LẬP NGHIỆP

Mã số thuế: 1602127742
Người đại diện: LÝ LẬP NGHIỆP
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TRI TÔN

Mã số thuế: 1602127767
Người đại diện: LÝ THỊ MỸ TRANG
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1602127774
Người đại diện: LÝ LẬP THÀNH
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÁT THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 1602127728
Người đại diện: LÝ THỊ MỸ HẠNH
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THU MỸ

Mã số thuế: 1602127735
Người đại diện: LÝ THỊ MỸ THU
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG LÝ LẬP PHƯƠNG

Mã số thuế: 1602127781
Người đại diện: LÝ LẬP PHƯƠNG
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1602127196
Người đại diện: ĐỖ HOÀNG LÃM
Số 402, Tổ 18, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG - PETROLIMEX - CỬA HÀNG 49

Mã số thuế: 1600184590-079
Người đại diện: LÊ PHƯỚC HUY
Tỉnh lộ 943, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH 2 - DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU LÊ NAM

Mã số thuế: 1600218401-002
Người đại diện: LÊ TRỌNG HIỂU
Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GẠO NGỌC PHÚ

Mã số thuế: 1602109408
Người đại diện: NGUYỄN MINH ĐỨC
Tổ 11, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU THOMAS

Mã số thuế: 1602106189
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIỀU
Tổ 2, Ấp Tân Đức, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÊ QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1602091454
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÉ NĂM
Số 198, Ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN THÁI HÒA

Mã số thuế: 1602042601
Người đại diện: TRẦN THÁI HÒA
Ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Nguyễn Thị Tuyền

Mã số thuế cá nhân: 1600836140
Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyền
Huyện Tri Tôn, An Giang

Văn Công Quí

Mã số thuế cá nhân: 1600844222
Người đại diện: Văn Công Quí
Huyện Tri Tôn, An Giang

Nguyễn Thị Trúc Phương

Mã số thuế cá nhân: 1600883983
Người đại diện: Nguyễn Thị Trúc Phương
Huyện Tri Tôn, An Giang

Nguyễn Văn Húa

Mã số thuế cá nhân: 1600967721
Người đại diện: Nguyễn Văn Húa
Huyện Tri Tôn, An Giang