Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tà đảnh


CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XƯỞNG CÁN TOLE LÊ VINH

Mã số thuế: 1602162786
Người đại diện: LÊ VĂN VINH
Tổ 07, ấp Tân Thạnh, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÁI HUY NAM CHI NHÁNH TRI TÔN

Mã số thuế: 0311970145-001
Người đại diện: PHẠM THANH THOẢNG
312 Ấp Tân Thạnh, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT GIỐNG TÀ ĐẢNH – CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG LỘC TRỜI

Mã số thuế: 1602153647-003
Người đại diện: NGUYỄN MINH HẢI
Ấp Tân Thạnh, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI B & V

Mã số thuế: 0316339014-001
Người đại diện: NGÔ QUẢNG BIÊN
312 Ấp Tân Thạnh, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP & NĂNG LƯỢNG TRI TÔN

Mã số thuế: 1602136962
Người đại diện: TRẦN HIỆP HÀO
Tổ 15, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP & NĂNG LƯỢNG AN GIANG

Mã số thuế: 1602136948
Người đại diện: TRẦN HIỆP HÀO
Tổ 15, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP & NĂNG LƯỢNG TÀ ĐẢNH

Mã số thuế: 1602136955
Người đại diện: TRẦN HIỆP HÀO
Tổ 15, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MATAMEX

Mã số thuế: 1602134411
Người đại diện: HUỲNH THỊ NHANH
Tỉnh lộ 941, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH CONNECT-DEVELOP

Mã số thuế: 1602134299
Người đại diện: PHẠM THỊ BÉ NGOAN
Ấp Tân Thạnh, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NẤM ĂN & NẤM DƯỢC LIỆU BẢY NÚI

Mã số thuế: 1602133471
Người đại diện: TRẦN PHƯƠNG HIỀN
Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NẤM ĂN & NẤM DƯỢC LIỆU AN GIANG

Mã số thuế: 1602133489
Người đại diện: TRẦN PHƯƠNG HIỀN
Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NẤM ĂN & NẤM DƯỢC LIỆU TRI TÔN

Mã số thuế: 1602130495
Người đại diện: Lều Thanh Phong
Tổ 15, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG PHÚ AGRO

Mã số thuế: 1602096974
Người đại diện: TRẦN PHƯƠNG HIỀN
Ấp Tân Trung, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TƯƠI

Mã số thuế: 1602086077-001
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ
Số 312, Ấp Tân Thạnh, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÀ ĐẢNH

Mã số thuế: 1601393004-012
Người đại diện: NGÔ MINH HỒNG
Ấp Tân Trung, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN NGỌC THÀNH MOBILE

Mã số thuế: 1602042640
Người đại diện: TRẦN NGỌC THÀNH
Số 279, tổ 11, Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC A TÀ ĐẢNH

Mã số thuế: 1600369577-031
Người đại diện: Ông Thị Thu Phượng
Xã Tà Đảnh - - Huyện Tri Tôn - An Giang.

TRẦN THỊ KIM TUYỀN

Mã số thuế: 1600572794
Người đại diện: Trần Thị Tuyền
Xã Tà Đảnh - Xã Tà Đảnh - Huyện Tri Tôn - An Giang.

Lại Thị ơn

Mã số thuế cá nhân: 1600835926
Người đại diện: Lại Thị ơn
Huyện Tri Tôn, An Giang

Nguyễn Thanh Hồn

Mã số thuế cá nhân: 1600835933
Người đại diện: Nguyễn Thanh Hồn
Huyện Tri Tôn, An Giang

Lê Thị Loan Thảo

Mã số thuế cá nhân: 1600876947
Người đại diện: Lê Thị Loan Thảo
Huyện Tri Tôn, An Giang

Châu Thị Nương

Mã số thuế cá nhân: 1600893501
Người đại diện: Châu Thị Nương
Huyện Tri Tôn, An Giang

Trần Văn Phương

Mã số thuế cá nhân: 1600896333
Người đại diện: Trần Văn Phương
Huyện Tri Tôn, An Giang

Phan Thị Kiều Oanh

Mã số thuế cá nhân: 1600909529
Người đại diện: Phan Thị Kiều Oanh
Huyện Tri Tôn, An Giang

Lê Thị Hiền

Mã số thuế cá nhân: 1600967866
Người đại diện: Lê Thị Hiền
Huyện Tri Tôn, An Giang