Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã ô lâm


DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG RÍT THI

Mã số thuế: 1602161373
Người đại diện: NEÁNG RÍT THI
Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU NGỌC VÂN

Mã số thuế: 1602155852
Người đại diện: ÔN NGỌC VÂN
Ấp Phước An , Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC LÂM SẢN TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 1602152178
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HIỂN
Ấp Phước An, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Phạm Trung Dũng

Mã số thuế cá nhân: 1600836119
Người đại diện: Phạm Trung Dũng
Huyện Tri Tôn, An Giang

Huỳnh Văn Tâm

Mã số thuế cá nhân: 1600965996
Người đại diện: Huỳnh Văn Tâm
Huyện Tri Tôn, An Giang

Neáng Vếth

Mã số thuế cá nhân: 1601250006
Người đại diện: Neáng Vếth
Huyện Tri Tôn, An Giang

Chau Pa Răng

Mã số thuế cá nhân: 1601643550
Người đại diện: Chau Pa Răng
Huyện Tri Tôn, An Giang

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN CẦN HỨNG

Mã số thuế: 1601875840-001
Người đại diện: HUỲNH THANH CẦN
Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN CHAU SEM

Mã số thuế: 1601875985
Người đại diện: CHAU SEM
Ấp Phước Lộc, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TRƯỜNG THÀNH TRI TÔN

Mã số thuế: 1601997895
Người đại diện: DIỆP THANH TÙNG
Ấp Phước Bình, Xã Ô Lâm, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC A Ô LÂM

Mã số thuế: 1601209350
Người đại diện: Trần Bá Phẩm
ấp Phước Lộc Xã ô Lâm - Xã ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang.

TRƯỜNG MẪU GIÁO Ô LÂM

Mã số thuế: 1601194915
Người đại diện: Néang Sóc Pha
ấp Phước Lộc Xã ô Lâm - Xã ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC B Ô LÂM

Mã số thuế: 1600674450
Người đại diện: Chau Thanh
ấp Phước Bình, xã ô Lâm - Xã ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang.

DNTN KIM ĐIỀN

Mã số thuế: 1600677927
Người đại diện: Dương Thị Kim Đính
ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm - - Huyện Tri Tôn - An Giang.

UBND XÃ Ô LÂM

Mã số thuế: 1600368823
Người đại diện: Chau Sa Im
ấp Phước Lộc, xã ô Lâm - Xã ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC A Ô LÂM

Mã số thuế: 1600674267
Người đại diện: Dương Quân
xã ô Lâm - Xã ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ô LÂM

Mã số thuế: 1600676521
Người đại diện: Đặng Nguyễn Tiến Châu
ấp Phước Lộc , xã ô Lâm - Xã ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang.