Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã vĩnh phước


CÔNG TY TNHH SONG HOA THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1602155669
Người đại diện: TRẦN THỊ NGỮ
Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘNG TUYỀN

Mã số thuế: 1601084937-002
Người đại diện: TRẦN NGỌC GIÀU EM
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SAKILA

Mã số thuế: 1602131298
Người đại diện: SAKILA
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THỊ TRƯỜNG THANH

Mã số thuế: 1602131308
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TRƯỜNG THANH
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRẦN THỊ THUỲ TRANG

Mã số thuế: 1602131315
Người đại diện: TRẦN THỊ THUỲ TRANG
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠI GIA TRANG

Mã số thuế: 1602124075
Người đại diện: HUỲNH CHÁNH HUY
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO BÌNH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1602110555
Người đại diện: NGUYỄN QUANG HAY
Tổ 1 Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP LỘC XANH

Mã số thuế: 1602106372
Người đại diện: TRỊNH THỊ CHÂM
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÚT KHIẾT

Mã số thuế: 1602098072
Người đại diện: NGUYỄN DƯƠNG TỐ NHƯ
Ấp An Phước, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TẤN THÀNH

Mã số thuế: 6300168237-001
Người đại diện: TRỊNH THỊ CHÂM
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 1601845596
Người đại diện: Nguyễn Văn Hiệp
ấp Vĩnh Lợi - Xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn - An Giang.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRẠI ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 1601935338
Người đại diện: ĐẶNG VĂN THƯỜNG
Ấp Vĩnh Thành 3, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘNG TUYỀN-TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 1601084937-001
Người đại diện: TRẦN NGỌC GIÀU EM
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1600979639
Người đại diện: BÙI DUY DU
ấp An Lộc, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 1600917657
Người đại diện: Đặng Thị Thu Sương
xã Vĩnh Phước - Xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn - An Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 1600828196
Người đại diện: Huỳnh Nhất Huy
ấp An Phước - Xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn - An Giang.

UBND XÃ VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 1600678751
Người đại diện: Hồ Văn Đức
Xã Vĩnh Phước - Xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn - An Giang.

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP TẤN THÀNH NGUYÊN

Mã số thuế: 1601767637
Người đại diện: TRỊNH THỊ CHÂM
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phước, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam