Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN THỊ NGỌC RỒI


CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU THUẬN BÌNH YÊN

Mã số thuế: 1602066708
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC RỒI
QL91, Tổ 8, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THUẬN BÌNH YÊN MỘT

Mã số thuế: 1601966382
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Rồi
Tổ 12, Ấp Phú Hòa I, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THUẬN BÌNH YÊN BỐN

Mã số thuế: 1602122180
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC RỒI
Tổ 13, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THUẬN BÌNH YÊN BA

Mã số thuế: 1602122857
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC RỒI
Tổ 30, Ấp Phước Thọ, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU THUẬN BÌNH YÊN MỘT

Mã số thuế: 1602133792
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC RỒI
Tỉnh lộ 943, Tổ 2, Ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU THUẬN BÌNH YÊN HAI

Mã số thuế: 1602135574
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGỌC RỒI
Tỉnh Lộ 942, Tổ 14, Ấp Long Thuận 2, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam