Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân sơn


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LAN HUY

Mã số thuế: 5701448310
Người đại diện: ĐINH THỊ VIỆT LAN
Thôn 1, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ SXVLXD ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5700100055-001
Người đại diện: Hồ Thanh Hùng
Xã Xuân sơn - - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VẬN TẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 3

Mã số thuế: 0100106345-005
Người đại diện: Đặng Hữu Hải
Xã Xuân Sơn - - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 5700363505
Người đại diện: ĐẶNG THỊ MƠ
Thôn Xuân Cầm, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU XÍ NGHIỆP KINH DOANH VÀ VẬN TẢI

Mã số thuế: 5700486105-006
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hùng
Thôn Xuân Cầm, Xã Xuân Sơn - - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN VT

Mã số thuế: 5701673789
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU
Thôn Xuân Viên 4, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 5701719793
Người đại diện: QUẢN TRỌNG DŨNG
Xuân Cầm, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TRANG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5701646591
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NHUẦN
Thôn Xuân Cầm, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT ĐỨC VIỆT

Mã số thuế: 5701607521
Người đại diện: Lê Công Việt
Đội 7, Thôn Đông Sơn, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TRẦN QUYẾT

Mã số thuế: 5701487373
Người đại diện: Ngô Văn Duynh
Thôn Xuân Cầm, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ QUÁN TRIỀU

Mã số thuế: 5700828863
Người đại diện: NGÔ ĐỒNG BẢO
Thôn Xuân Cầm, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5701169042
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Thôn Xuân Cầm, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam