Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tràng an


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

Mã số thuế: 0312087302-045
Người đại diện: BÙI TRỌNG QUANG
Thôn Hạ 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Nguyễn Thị Văn

Mã số thuế cá nhân: 5700257401
Người đại diện: Nguyễn Thị Văn
Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÀNG AN

Mã số thuế: 5700931155
Người đại diện: Nguyễn Văn Đông
Thôn Thượng II - Phường Tràng An - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN

Mã số thuế: 5701088241
Người đại diện: Nguyễn Thị Điệp
Tràng An - Phường Tràng An - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRÀNG AN

Mã số thuế: 5701284704
Người đại diện: Vương Văn Thuần
Khu Hạ 2 - Phường Tràng An - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Mã số thuế: 5701473557
Người đại diện: Trần Thị Phương
Thôn Hạ 2 - Phường Tràng An - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

KHỔNG THỊ THU HẰNG

Mã số thuế: 5701674503
Người đại diện: Khôổn Thị Thu Hằng
Thôn Hạ 1 - Phường Tràng An - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

Phạm Th Quý

Mã số thuế cá nhân: 5701674493
Người đại diện: Phạm Th Quý
Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÀNG AN

Mã số thuế: 5701701041
Người đại diện: TRẦN VĂN DUY
Thôn Hạ 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

UBND XÃ TRÀNG AN

Mã số thuế: 5701742136
Người đại diện: Bùi Tố Hiếu
Tràng An - Phường Tràng An - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÀI PHÁT ĐT

Mã số thuế: 5701751765
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Thôn hạ 1, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG ĐOAN

Mã số thuế: 5701761562
Người đại diện: VŨ VĂN TÙNG
Thôn hạ 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỮU HUYNH

Mã số thuế: 5701761643
Người đại diện: Trần Hữu Huynh
Thôn Hạ 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DUY THẮNG ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5701762573
Người đại diện: VŨ DUY THẮNG
Thôn Tràng Bảng 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5701769635
Người đại diện: BÙI DUY TÙNG
Thôn Thượng 1, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NAM THUẬN PHONG

Mã số thuế: 5701776350
Người đại diện: ĐỖ VĂN THUẬN
. Thôn Hạ 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỖ QUẬN

Mã số thuế: 5701784520
Người đại diện: VŨ MINH ĐỨC
Thôn Hạ 1, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG QUẢNG AN

Mã số thuế: 5701786976
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TUYỀN
Thôn 6, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HOÀNG GIA TRANG

Mã số thuế: 5701792514
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LINH
Thôn Hạ 1, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN SỸ

Mã số thuế: 5701802402
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SỸ
Thôn Hạ 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BÁ HÙNG

Mã số thuế: 5701802427
Người đại diện: VŨ BÁ HÙNG
Thôn Hạ 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP YÊN SINH

Mã số thuế: 5701803389
Người đại diện: PHẠM VĂN TRƯỜNG
Thôn Yên Sinh, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 5701804939
Người đại diện: VŨ VĂN HÙNG
Thôn Hạ 1, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM&XD THỊNH AN

Mã số thuế: 5701841095
Người đại diện: NÔNG THỊ HƯỜNG
Số 484, Tràng Bảng II, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM HIỆP

Mã số thuế: 5701841088
Người đại diện: PHẠM VĂN HIỆP
Thôn Tràng Bảng 2, Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam