Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hưng đạo


DNTN - HẢI NINH

Mã số thuế: 5700381222
Người đại diện: VŨ VĂN CHÂN
Khu Cầu cầm, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TRẠM VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5700100584-004
Người đại diện: Hoàng Đức Quang
Xã Hưng Đạo - - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THẶNG

Mã số thuế: 5700547439
Người đại diện: BÙI VĂN HUYÊN
Khu Cầu Cầm, Thôn Mễ Xá , Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5700596852
Người đại diện: LÊ XUÂN TẠO
Thôn Mễ Xá 3, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯỚNG DƯƠNG QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701516384
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DƯƠNG
Mễ xá 3, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN THÀNH THỊNH

Mã số thuế: 5701641272
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUÂN
Thôn Mễ Xá, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THIÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 5701674775
Người đại diện: NGUYỄN QUANG THẠCH
Thôn Mỹ Cụ, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SONG VŨ THÁI

Mã số thuế: 5701680095
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Thôn Mễ Xá 1, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 5700370284
Người đại diện: Nguyễn Thị Nguyên
Khu Cầu Cầm, Thôn Mễ Xá 3, Xã Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam