Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường tràng an


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SÔNG CẦM

Mã số thuế: 5702100445
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
Khu Tràng Bảng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 5702088808
Người đại diện: NGÔ MINH NĂNG
Số nhà 383, Khu Thượng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRÀNG AN

Mã số thuế: 5702051082
Người đại diện: NGÔ TIẾN CƯƠNG
Khu Thượng 1, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÂN HẠO NGUYÊN QN

Mã số thuế: 5701999879
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VỊNH
Khu Tràng Bảng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH - XUẤT NHẬP KHẨU GỐM ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 5701907758
Người đại diện: NGUYỄN DUY TẤN
Khu Tràng Bảng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 5700865777
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHẮC
Khu Tràng Bảng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THÔNG MINH QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701862401
Người đại diện: ĐÀO ĐỨC HÙNG
Đường Bùi Tố Quyên, khu Thượng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 5700906712
Người đại diện: NGUYỄN QUANG TOÀN
Khu Tràng Bảng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT QUANG

Mã số thuế: 5701462795
Người đại diện: Lê Thu Thương
Khu Tràng Bảng 2, Phường Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam