Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường xuân sơn


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG HÙNG 68

Mã số thuế: 5702120709
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Khu Xuân Viên 3, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC ĐĂNG

Mã số thuế: 5702117495
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HOÀI THU
Số nhà 581, khu 1, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BIVICO

Mã số thuế: 5702110362
Người đại diện: PHẠM PHÚ ĐỨC
Số 137, khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XUÂN SƠN

Mã số thuế: 5702107948
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG THƠ
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG ĐẠT

Mã số thuế: 5702104496
Người đại diện: ĐOÀN THANH TÙNG
Số nhà 339, khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM TÍN TRÍ QN

Mã số thuế: 5702083359
Người đại diện: LÊ THANH TÙNG
Số nhà 309, Khu Xuân Cầm , Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5702083260
Người đại diện: Vương Thị Oanh
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SINH – CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Mã số thuế: 0200743443-001
Người đại diện: BÙI ĐỨC CƯỜNG
Số nhà 339 khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN VÕ THUẬT ĐÔNG SƠN TỰ

Mã số thuế: 5702070769
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TUẤN
Khu Đông Sơn, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG PHÚ 68

Mã số thuế: 5702066593
Người đại diện: TRẦN QUANG THỂ
Xuân Viên 2, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ NỘI THẤT GIA ANH

Mã số thuế: 5702052505
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG
Số1569A, đường Nguyễn Văn Phùng, Khu Xuân Viên 3, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIÊN NHUNG 68

Mã số thuế: 5701946002
Người đại diện: NGÔ TRUNG KIÊN
Số 138 khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VN

Mã số thuế: 5702035027
Người đại diện: PHAN THỊ GIANG
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SÔNG CẦM

Mã số thuế: 5702034859
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÀ MY
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BBC QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701996518
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC ANH
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT QUANG LTD

Mã số thuế: 5701996317
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN CẢNH
Khu 4, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI THÀNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5701995419
Người đại diện: ĐỖ THỊ THU
Số 1012 Khu Mễ Sơn, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI SƠN 68

Mã số thuế: 5701984858
Người đại diện: NGUYỄN HIẾU
Số nhà 1887, Khu 4, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 5701984350
Người đại diện: NGÔ TIẾN ĐẠI
Số nhà 1369 khu Mễ Sơn, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 368

Mã số thuế: 5701798121
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VIỆTNGUYỄN HUY THÁP
Số 86, Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KIM SA

Mã số thuế: 5701886603
Người đại diện: HOÀNG NGỌC BÁCH
Khu Mễ Sơn, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUÂN CẦM

Mã số thuế: 5700334776
Người đại diện: DƯƠNG XUÂN CHIÊU
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5700385121
Người đại diện: PHẠM HỮU VƯỢNG
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ LIÊN MINH

Mã số thuế: 5700422486
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LIÊN
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HUY MẠNH

Mã số thuế: 5700439909
Người đại diện: TĂNG NGỌC MỲ
Số nhà 226, Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam