Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã an sinh


CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN TIẾN LUẬN

Mã số thuế: 5702116501
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LUẬN
Thôn Ba Xã, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯNG PHÁT 68

Mã số thuế: 5702109092
Người đại diện: TRẦN THỊ XUÂN
Tân Tiến, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN VĂN QUANG

Mã số thuế: 5702105027
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUANG
Thôn Thành Long, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN HUỆ CHIÊN

Mã số thuế: 5702095107
Người đại diện: PHẠM VĂN HUỆ
Thôn Tân Tiến, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702082193
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC VIỆN
Thôn Tân Tiến, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM TRƯỜNG

Mã số thuế: 5702073738
Người đại diện: MẠC VĂN NAM
Thôn Ba Xã, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SINH LỘC

Mã số thuế: 5702053474
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LẠNG
Thôn Sơn Lộc, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẢO AN 286

Mã số thuế: 5702045642
Người đại diện: ĐỖ THỊ NGỌC ANH
Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN H5D

Mã số thuế: 5702042835
Người đại diện: PHẠM QUANG HUY
Số nhà 15 - thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINGENTA THỤY SĨ

Mã số thuế: 5702033333
Người đại diện: PHẠM HỮU THUYẾT
Số nhà 41 Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ NÔNG TRẠI XANH

Mã số thuế: 5701976416
Người đại diện: Lê Thị Kim Thanh
Thôn Lục Dong - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 5701995401
Người đại diện: TRẦN HOÀI SƠN
Số nhà 122, thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH JAPAN PHARMA GROUP

Mã số thuế: 5701994951
Người đại diện: Đàm Thị Thanh Bình
Số nhà 37, Thôn Mai Long, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NGỌA VÂN - HỒ THIÊN

Mã số thuế: 5701981776
Người đại diện: VŨ DUY THÀNH
Thôn Trại Lốc 1, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI HOÀNG TV

Mã số thuế: 5701843208
Người đại diện: NGUYỄN THÁI HOÀNG
Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN SINH

Mã số thuế: 5700943986
Người đại diện: Nguyễn Thị Oanh
Ba Xã, An Sinh - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Mã số thuế: 5701093611
Người đại diện: Đỗ Hồng Lĩnh
Thôn Đìa Mối - xã An Sinh - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN SINH

Mã số thuế: 5701300106
Người đại diện: Phạm Duy Khiêm
Thôn Đìa mối - An sinh - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Mã số thuế: 5701338325
Người đại diện: Nguyễn Văn Anh
Thôn Bãi dài - An sinh - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA AN SINH

Mã số thuế: 5701426324
Người đại diện: KHÚC THỊ HÀ
Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH B

Mã số thuế: 5701467916
Người đại diện: Lê Thị Phượng
An sinh - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

Mã số thuế: 5701475240
Người đại diện: Phạm THị Huyền
Đìa Mối - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NÔNG-LÂM SẢN AN BÌNH

Mã số thuế: 5701693295
Người đại diện: NGUYỄN VĂN AN
Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN SINH (UNT)

Mã số thuế: 5701741904
Người đại diện: Phạm Duy Khiêm
xã An Sinh - Xã An Sinh - Thị Xã Đông Triều - Quảng Ninh.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 5701750585
Người đại diện: VŨ DUY THÀNH
Thôn Trại Lốc 1, Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam