Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tân thành


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÌNH LÊ

Mã số thuế: 3701965925
Người đại diện: LÊ TUYẾN
Số 33, tổ 10, ấp 5, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN HẢI KIM.

Mã số thuế: 0302951837-002
Người đại diện: HUỲNH TRUNG
Ấp 5, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 3700581274
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG
Số 85, tổ 3, ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THỦY

Mã số thuế: 3700619182
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THẢO
Ấp 1, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT.

Mã số thuế: 3700571759
Người đại diện: NGUYỄN MINH CHÂU
Ấp 5, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT TÂN.

Mã số thuế: 3700881158
Người đại diện: LÊ ÁNH HỒNG
175 ấp 4, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG DUNG.

Mã số thuế: 3700804770
Người đại diện: LÝ THỊ DUNG
Ấp 5, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM TRANG

Mã số thuế: 3701109554
Người đại diện: DƯƠNG THỊ HẠNH
Ấp 5, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DNTN BÍCH CHUNG

Mã số thuế: 3701761287
Người đại diện: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
48, ấp V - Xã Tân Thành - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH

Mã số thuế: 3700822032
Người đại diện: THÁI THỊ ĐÔNG
Ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LUYẾN TUYẾT

Mã số thuế: 3700943189
Người đại diện: TRƯƠNG ĐẮC LUYẾN
Số 1, ấp 5, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG DŨNG

Mã số thuế: 3700804763
Người đại diện: LÊ HỒNG DŨNG
Ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 3700805654
Người đại diện: LÊ XUÂN VƯỢNG
Ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG SƠN.

Mã số thuế: 3700888964
Người đại diện: VÕ VĂN KY
Ấp 1, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC AN

Mã số thuế: 3700877419
Người đại diện: NGÔ THỊ KIM NGÂN
Số 23, ấp 1, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 3700886452
Người đại diện: PHẠM VĂN TƯỜNG
111, tổ 11, ấp 5, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LA THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3701842024
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VIÊN
Ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam