Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hiếu liêm


CHI NHÁNH CÔNG TY NÔNG NGHIỆP ĐỒNG LỢI (TNHH)

Mã số thuế: 0301477004-003
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Ấp Cây Dầu, Xã Hiếu Liêm, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN PHÚ NHẬT MINH

Mã số thuế: 3702125164
Người đại diện: HUỲNH THANH HOÀNG
Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 9, Ấp Chánh Hưng, Xã Hiếu Liêm, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH THƯƠNG

Mã số thuế: 3702049851
Người đại diện: LÂM THÀNH THƯƠNG
1044 Ấp Chánh Hưng , Xã Hiếu Liêm, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam