Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường khánh bình


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÂN NHIỆT QUANG

Mã số thuế: 3702981616-001
Người đại diện: HUỲNH VĂN HỘ
Thửa đất số 594, Tờ bản đồ số 41, Khu phố Bình Chánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU TRƯỜNG PHÁT-CHI NHÁNH TÂN UYÊN

Mã số thuế: 3702916695-001
Người đại diện: LƯƠNG THỊ CẨM XUYẾN
Thửa đất số 1253-1254 ,tờ bản đồ số 44,Đường Khánh Bình 09,Tổ 1,Khu Phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LẬP VIỆT

Mã số thuế: 0316859542-001
Người đại diện: PHẠM XUÂN TRÌNH
Thửa đất 741, tờ bản đồ 40, Đường Khánh Bình 72, KP Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 3701828735-001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DU
Thửa đất số 1076, Tờ bản đồ số 31, Tổ 1, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH NGŨ KIM KHUÔN MẪU XUẤT NHẬP KHẨU KHẢI THÀNH

Mã số thuế: 3702756610-002
Người đại diện: HỒ LAN ANH
Thửa đất số 737, tờ bản đồ số 48, đường DT 747B, khu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GỖ ĐỨC KIỆT

Mã số thuế: 3702978194-001
Người đại diện: LÊ THỊ HOA
Thửa đất 443, tờ bản đồ số 49, Đường Khánh Bình 04, Khu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SX TM DV THUẬN PHONG

Mã số thuế: 3702809333-001
Người đại diện: VŨ VĂN PHONG
Thửa đất số 1211, tờ bản đồ số 47, đường ĐT 746, khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ ĐĂNG

Mã số thuế: 3702825078-001
Người đại diện: ĐỖ CÔNG MINH
Thửa đất số 43,55, Tờ bản đồ số 33, Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT LÊ ĐẠT - CỬA HÀNG TỔNG HỢP LÊ ĐẠT

Mã số thuế: 3702530204-001
Người đại diện: LÊ MINH ĐẠT
Số 168 đường DT746, Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM HẰNG PHONG

Mã số thuế: 3702226250-001
Người đại diện: LÊ YẾN LINH
Số 08, Đường ĐT747B, tổ 6, Khu Phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV GẠCH NGÓI QUỐC TOÀN

Mã số thuế: 3700314906-003
Người đại diện: TRẦN MINH ĐẠO
thửa đất số 653, tờ bản đồ số 40, khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV GẠCH NGÓI QUỐC TOÀN

Mã số thuế: 3700314906-004
Người đại diện: TRẦN MINH ĐẠO
thửa đất số 655 và thửa đất số 1613, tờ bản đồ số 40, khu phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHỰA BẢO NAM

Mã số thuế: 0314806552-003
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG TUYẾN
Thửa đất số: 46, Tờ bản đồ số 50, Đường Khánh Bình 60, Khu Phố Bình Chánh Đông, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG ĐỨC

Mã số thuế: 3703046772-001
Người đại diện: PHẠM THỊ LOAN
Thửa đất số 1027, tờ bản đồ số 34, đường HL406, khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOTEL KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 3703120715
Người đại diện: BÙI THỊ THU HUYỀN
74/45 Đường Khánh Bình 74, Tổ 2, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SPA NGOAN ĐỖ

Mã số thuế: 3703120056
Người đại diện: ĐỖ THỊ NGOAN
816/32 đường N3, KDC Kim Thanh, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ BÁ NGỌC

Mã số thuế: 3703118674
Người đại diện: Phan Bá Ngọc
1330/46 tổ 1, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 3703118593
Người đại diện: BÙI THỊ QUỲNH TRANG
1009/39 tổ 1, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GREAT CRAFT VN

Mã số thuế: 3703118272
Người đại diện: LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN
Lô W2, Đường N6, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ Y TẾ TRÍ HIẾU

Mã số thuế: 3703118089
Người đại diện: VÕ TRÍ HIẾU
Số 710, Đường N3, Tổ 5, KDC Kim Thanh, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ NHẬT LONG

Mã số thuế: 3702769948-001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN BÌNH
Thửa đất số 383, tờ bản đồ số 49, đường Khánh Bình 04, tổ 3, khu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 3703117825
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LONG
1969/44 tổ 5, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC LIÊN VIỆT

Mã số thuế: 3703117737
Người đại diện: LÊ PHÚ BÌNH
số 1728, đường Nguyễn Văn Hỗn, khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC KAIMING ( VIỆT NAM )

Mã số thuế: 3703117039
Người đại diện: THỊ BÍCH THỦY
Số 213, Đường ĐT 747B, tổ 6, Khu Phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T&H BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3703115521
Người đại diện: TRẦN THỊ AN
Thửa đất số 1558, Tờ bản đồ số 45, Tổ 6, Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam