Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn thái hòa


ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BAO BÌ BẢO THỊNH

Mã số thuế: 3700843138-001
Người đại diện: LÝ MỘNG NGUYỆT
Khu phố An Thành, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LY ANH TÚ

Mã số thuế: 3700771934-001
Người đại diện: TRẦN VĂN VƯỢNG
Khu phố Phước Thái, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỲNH HUY.

Mã số thuế: 3701716936-001
Người đại diện: NGUYỄN VINH QUANG
Đường ĐT 747B, Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẢO YẾN ANH

Mã số thuế: 3702106891
Người đại diện: PHAN HỒ XUÂN YẾN
1571C đường ĐT 747, khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TRANG ĐIỂM THANH HẰNG

Mã số thuế: 3702184970
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LỆ
Số 1223 khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI PHÚC TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 3702189150
Người đại diện: LÊ VĂN HẢI
Số 18/13B, Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG LINH THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 3702189739
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA
Số 1492, tổ 15, khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 3702192805
Người đại diện: HOÀNG VĂN THÀNH
Số 1587C Tổ 2, Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 3702197345
Người đại diện: TRẦN VĂN THIỆN
Số 1771 Tổ 3, Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẬU PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 3702204560
Người đại diện: TRẦN TẤN HẬU
Số 63/25, khu phố Tân Ba, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT NHẬT PHONG- KHO CHỨA HÀNG

Mã số thuế: 0312306459-001
Người đại diện: NGÔ HẰNG NGA
Thửa đất số 1125 Tờ bản đồ số 5, Khu phố Phước Thái, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HÀ PHÁT

Mã số thuế: 3702225218
Người đại diện: HỒ THỊ AN
Số 51, Khu phố Phước Hải, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 3702251867
Người đại diện: HUỲNH PHÚC HẬU
Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 12, khu phố Vĩnh Phước, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY THÀNH MINH

Mã số thuế: 3702252814
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỦY
Thửa đất số 1501, tờ bản đồ số 15, khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 3702234124
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG PHỤNG
Số 1696D đường ĐT 747, khu phố Phước Thái, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LA THỊ NGỌC

Mã số thuế: 3702248906
Người đại diện: LA THỊ NGỌC
Số 1570, Đường ĐT 747, Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG RỒNG NGHỆ

Mã số thuế: 3702070363-001
Người đại diện: ĐÀM VĂN CƯỜNG
Số 1544C, khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GỖ MỘC LỄ

Mã số thuế: 3700744546-145
Người đại diện: PHẠM THANH TUẤN
Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRUNG QUÝ

Mã số thuế: 3700550607
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Tổ 4, Khu phố Phước Hải, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUÔN MẪU CÁT NHẬT

Mã số thuế: 0311107556-001
Người đại diện: LƯU THỊ DIỄM CHI
Số 2021D đường ĐT 747B, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0310806368-001
Người đại diện: PHAN ĐỨC HIẾU
Số 1333C Khu phố Tân Mỹ , Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH HÙNG

Mã số thuế: 3700861666-002
Người đại diện: TRƯƠNG MINH PHÚ
Tổ 2, Khu phố Phước Thái, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 3701442837-001
Người đại diện: VINCENT HUYNH
Thửa đất số 114, Tờ bản đồ số 1, Tổ 3, Khu phố Phước Thái, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TINH KHÔI

Mã số thuế: 0304103832-001
Người đại diện: TRẦN QUỐC TRƯỞNG
Thửa đất số 595, Tờ bản đồ số 08, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN THÀNH

Mã số thuế: 1100879139-001
Người đại diện: LÊ BÍCH LOAN
Số 260A Tổ 2, Khu phố Tân Ba, Thị Trấn Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam