Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường thạnh phước


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT GIA– TẠI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0314571170-002
Người đại diện: BÙI VĂN PHƯƠNG
269 Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGỌC NHI

Mã số thuế: 3703096357
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Số 12, đường ĐT 747, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Mã số thuế: 3703093099
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Thửa đất số 403, tờ bản đồ số 7, đường Thạnh Phước 27, tổ 3, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ PHƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 3703089945
Người đại diện: LÊ PHƯƠNG HÙNG
Thửa đất số 789, tờ bản đồ số 9, đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN VĂN GA

Mã số thuế: 3703089977
Người đại diện: NGUYỄN VĂN GA
Thửa đất số 156, tờ bản đồ số 4, hẻm 02, đường Nguyễn Thị Tốt, tổ 3, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ TRẦN THỊ THANH HOA

Mã số thuế: 3703089423
Người đại diện: TRẦN THỊ THANH HOA
Thửa đất số 373, tờ bản đồ số 7, đường Thạnh Phước 27, tổ 3, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ MƯỜI QUẬN

Mã số thuế: 3702428835-002
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Thửa đất số 430-431, Tờ bản đồ số 3, Đường đồi 16, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH T - MARIE

Mã số thuế: 3703066560
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
Số 205 Đường DT747, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ TÁM BỜ

Mã số thuế: 3703062679
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHẤN
Thửa đất số 911, 912, Tờ bản đồ số 6, Đường Cây Chàm, Tổ 2, Khu phố 3, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG TÀI

Mã số thuế: 3601450030-001
Người đại diện: Đàm Thị Tài
Thửa đất số 68, tờ bản đồ số 16, đường DT 743, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ NỘI THẤT Ý TƯỞNG

Mã số thuế: 0315303110-001
Người đại diện: NGÔ TÙNG THÔNG
Thửa đất 161, 505, Tờ bản đồ số 33, Đường đồi DX10, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ NHẬT TIẾN

Mã số thuế: 3703049903
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ÚT
Thửa đất số 1485, 1486, tờ bản đồ số 09, đường ĐT 747, tổ 3, khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ MỸ LAN

Mã số thuế: 3703045539
Người đại diện: TỪ THỊ MỸ LAN
Thửa đất số 771, 503, 505, 506, tờ bản đồ số 5, đường Gò Trắc, tổ 4, khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ PHÙNG HIẾU ĐỨC

Mã số thuế: 3703039126
Người đại diện: PHÙNG HIẾU ĐỨC
Số 79, đường ĐT 747, tổ 3, khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THI CÔNG SÂN VƯỜN XANH

Mã số thuế: 3703039172
Người đại diện: NGUYỄN HỮU HOÀN
Thửa Đất Số 400,Tờ Bản Đồ Số 09 ,Đường ĐT747,Khu Phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 3703039359
Người đại diện: PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT
Thửa đất số 364, tờ bản đồ 7, đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Tân Long, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3703035354
Người đại diện: LÊ HOÀNG ANH
Số 54, đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐẶNG LÊ

Mã số thuế: 3703034230
Người đại diện: LẠI THỊ THU QUỲNH
Thửa đất số 161, 505, tờ bản đồ số 3, Đường Đồi DX10, Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN VĂN MƯỜI

Mã số thuế: 3703033702
Người đại diện: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Số 24, đường ĐT 747, tổ 4, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ THẢO LOAN

Mã số thuế: 3703022972
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ MỸ LOAN
Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, đường ĐT 747, tổ 3, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3702721431
Người đại diện: Phan Thiện Tích
Thửa đất số 377, tờ bản đồ số 10, khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3702994615
Người đại diện: VÕ VĂN HUỆ
Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số 10, Đường Tân Lương, Tổ 1, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ THÀNH ĐƯỢC

Mã số thuế: 3702993562
Người đại diện: VÕ THÀNH ĐƯỢC
Thửa đất số 1506, tờ bản đồ số 09, đường D2, tổ 1, Khu phố Tân Lương, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ HÀ TÙNG

Mã số thuế: 3702991614
Người đại diện: Nguyễn Văn Khoản
Thửa đất số 715, tờ bản đồ số 12,đường ĐT 747, tổ 1, khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CNC GO1

Mã số thuế: 3702990346
Người đại diện: CHUNG VĂN QUYẾT
Thửa đất số 1957, Tờ bản đồ số 9, Đường Gò Trắc, Tổ 4, Khu phố Cây Da, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam